Jernbanen kan stoppe Skibladner

Jernbaneverket varsler at Skibladner i en periode på flere år ikke får seile ned Vorma til Eidsvoll. Årsaken er bygging av ny jernbanebru ved Minnesund, skriver GD. Dette kan få store økonomiske konsekvenser, sier Bjørn Blichfeldt i Oplandske Dampskibsselskab som allerede har varslet erstatningskrav mot Jernbaneverket.

Skibladner på Mjøsa
Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK