NRK Meny
Normal

Trygghet for alle

Jan Michael Oreld er toppkandidaten til Pensjonistpartiet i Hedmark. Han kjemper for trygghet og omsorg for alle.

Jan Michael Oreld
Foto: Privat

Lokale spørsmål:

1. Hvilke sak er den viktigste Hedmark-saken for deg?

- Sikre velferden og tryggheten til pensjonister og grupper med spesielle utfordringer, det være seg økonomiske, fysiske eller psykiske.
Sikre kommunene tilstrekkelig ”øremerkede” midler til å bygge/drive nødvendige pleie- og omsorgsplasser tilpasset den enkeltes behov.
Dagens tilbud er ikke bra nok og det mangler plasser.

Nei til tvang og bompenger

2. Er du for å slå sammen kommuner i Hedmark og eventuelt hvorfor?

- Det er ikke hensiktsmessig å slå sammen kommuner med tvang. Men det ville være hensiktsmessig og stimulere til at det skjer frivillig. En sammenslåing av kommuner vil kunne gi store kostnadsbesparelser som kan brukes til viktige oppgaver.

3. Bør flere veier bygges ut med bompenger?

- Bygging og vedlikehold av veier er høyt prioritert av Pensjonistpartiet. Men vi har sagt klart nei til bompenger. Prioriterte veier i Hedmark er riksvei 2, riksvei 3, riksvei 20 og E6

4. Er du for eller i mot et Innlandsuniversitet?

- For.

5. Bør ulvesonen oppheves og i tilfelle hvorfor?

- Ja, konfliktskapende og vanskelig å forvalte. Pensjonistpartiet erkjenner plikten til å opprettholde et mangfold i vår fauna, men dette skal ikke være til skade eller trussel overfor de som driver med bufe. Bufe og rovdyr kan vanskelig forenes.

Felles spørsmål:

Trenger pensjonistene

1. Hva har vært avgjørende for DITT partivalg?

- Pensjonistpartiet er et ombud for pensjonister og grupper med spesielle utfordringer, det være seg økonomiske , fysiske eller psykiske. Dette vil jeg arbeide for. Jeg oppfatter det som et demokratisk problem at pensjonister over 67 år ikke skal være representert på Stortinget de neste fire årene. Dersom Stortinget skal avspeile folket med stemmerett burde det vært over 20 representanter over 67 år!

2. Hvilken sak er den viktigste for DEG å kjempe for de neste fire årene?

- Arbeide for at pensjonister og grupper med spesielle utfordringer får den samme økonomiske veksten som resten av samfunnet. Og at helse- og omsorgstilbudet skal tilpasses den enkeltes behov.

Bedre helse-Norge

3. Hva er viktigst for deg i valget av politiske samarbeidspartnere?

- At Pensjonistpartiet får gjennomslag for sine prioriterte saker.

4. Hvilket parti vil du helst samarbeide med på Stortinget?

- De som ser behovet for forbedringer i dagens helse-Norge.

5. Hvilket parti vil du samarbeide minst med?

- De som ikke prioriterer grupper med spesielle behov.

Listetopper i Hedmark