Jakter på Innlandets fylkesvåpen

Både Opplands mogop og Hedmarks barkespader forsvinner når de to fylkene blir til Innlandet. Nå inviterer fylkeskommunene til konkurranse for å finne selve symbolet på det nye fylket.

Even Aleksander Hagen og Per Gunnar Sveen jakter nytt fylkesvåpen

Fylkesordfører i Oppland Even Aleksander Hagen og fylkesrådsleder i Hedmark Per Gunnar Sveen, starter med blanke ark når det nye fylkesvåpenet skal utformes.

Foto: Marit T. Strande / Hedmark fylkeskommune

– Vi håper dette kan skape stort engasjement, sier fylkesordfører i Oppland, Even Aleksander Hagen.

Både han og fylkesrådsleder i Hedmark, Per-Gunnar Sveen sitter i fellesnemnda som skal lede Hedmark og Oppland sammen. Fylkesvåpenet er en forholdsvis liten ting i den store prosessen, men symbolverdien er stor. Derfor inviteres alle innbyggere til å delta i konkurransen.

– Fylkesvåpenet skal jo markere både fellesskap og forhåpentligvis en felles identitet, sier Sveen.

Blanke ark

Politikerne som styrer Hedmark og Oppland sammen bestemte seg tidlig for at det ble feil å velge et av de gamle fylkesvåpnene som symbol for Innlandet.

– Både mogopen og barkespadene har gjort en god jobb for sine fylker, men nå legges de bort, sier Sveen.

De to ønsker å starte på nytt med noe felles og ønsker alle gode innspill velkommen. De ønsker alle kreative tanker velkommen, men går også ut med en spesiell invitasjonene til elevene ved de videregående skolene i Hedmark og Oppland til å komme med forlag.

– Videregående utdanning er jo noe av det viktigste fylkeskommunen driver med i dag, så vi oppfordrer elever der til å sende inn sine forslag, sier Hagen.

Hedmarks fylkesvåpen

En barkespade er et grovt verktøy for å flekke barken av trær med håndkraft. Barkespaden består av et flatt jern montert på et skaft.

Opplands fylkesvåpen

Mogop er ei ca 10 cm høg flerårig plante i soleiefamilien. Mogop er giftig i frisk tilstand.

Regner med vann og fjell

Reglene for å delta i konkurransen er få, men noen retningslinjer er satt ned.

– Vi vil jo ende opp med noe som gir gode assosiasjoner – noe vi kan være stolte av, sier Sveen.

– Vi har jo mye felles, så vi regner med mange forslag som har vann og fjell i seg. Men det hadde vært artig om noen tar tak i andre ting også, sier Hagen.

Du kan foreslå en skisse, enkeltelementer til et fylkesvåpen, en ide om hva identiteten til Innlandet bør være, eller et fullstendig fylkesvåpen. Fristen for å levere ditt forslag er 31. mai, og du kan finne en mal på den nye fylkeskommunens nettsider.

Men noen regler må du forholde deg til:

  • Motivet må representere Innlandet på en god måte.
  • Skjoldflaten bør fylles godt ut.
  • Motivet må være tydelig. Det må fungere godt både på avstand og i lite format.
  • Det bør brukes to, maks tre farger
  • Fargene må ha god kontrast til hverandre og gjengis rene og klare uten nyanser/sjatteringer.

En jury skal gå gjennom forslagene som kommer inn og overlevere dem til utvalgte designbyråer som skal legge sine forslag fram for politikerne over sommeren.