NRK Meny
Normal

Ja til vindkraft på Kjølberget

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gitt Austri Vind DA AS konsesjon til å bygge og drive Kjølberget vindkraftverk i Våler.

Vindmøller

Austri Vind ønsker å sette opp 12 master på Kjølberget i Våler.

Foto: Magne Sleire

NVE har lagt vekt på at det er relativt gode vindforhold i planområdet og at Kjølberget vindkraftverk vil bidra til at Norge kan oppfylle forpliktelsene knyttet til Norges fornybarmål.

– Vi tror at dette er et godt prosjekt som kan være konkurransedyktig i elsertifikatmarkedet sammen med Sverige, sier avdelingsdirektør Rune Flatby i NVE.

Strøm til 6000 husstander

Kjølberget vindkraftverk er planlagt ca. 10 km sør for Midtskogsberget (Rv 25/Fv. 208) i Våler kommune, på kommunegrensen til Trysil.

Det er beregnet en produksjon på 110 GWh/år, noe som tilsvarer det årlige strømforbruket til om lag 6000 husstander.

Eidsiva Nett AS meddelt konsesjon for nettilknytningen av anlegget.

NVE har satt en rekke vilkår til konsesjonen, utarbeidelse av miljø-, transport og anleggsplan og tiltak knyttet til nedleggelse av anlegget.

Liten lokal motstand

Det har vært liten lokal motstand mot utbyggingsplanene. De viktigste negative virkningene av Kjølberget vindkraftverk er etter NVEs vurdering knyttet til friluftsliv, Håberget gård som kulturmiljø og gammelskogsverdier på Buberget.

Fylkesmannen i Hedmark har fremmet innsigelse mot lokalisering av vindkraftverk med tilhørende infrastruktur i en mindre del av planområdet, som følge av virkningene for gammelskogsverdier på Buberget.

Austri Vind eies av Eidsiva Vekst, Gudbrandsdal Energi og Statskog Vind AS.

SISTE NYTT FRA HEDMARK OG OPPLAND

  • Bil på taket

    En bil har kjørt av vegen og havnet på taket i Amundrudveien på Jaren i Gran kommune. To personer er ute av bilen, men skadetomfanget er uvisst, ifølge politiet. Nødetatene er på stedet.

  • Klager TV2 inn for PFU

    Fotballdommeren Svein-Erik Edvartsen klager TV2 inn for Pressens faglige utvalg. Det melder Medier24. Bakgrunnen skal være at Edvardsen mener at TV 2 har delt upublisert kildemateriale med Norges Fotballforbund.

    Svein- Erik Edvartsen, klubbdirektør i Lørenskog ishockey
    Foto: Knut Erik Solhaug / NRK