Ja til vindkraft i Nord-Odal

Det er gitt grønt lys for de endelige planene for vindkraft i Nord-Odal. Det skriver Glomdalen.
NVE har nå sagt ja til planene om vindkraftverk på Songkjølen og Engerfjellet.
Vindkraftturbinene blir 44,5 meter høyere enn i konsesjonen.