NRK Meny
Normal

Innfører bompengetak

Med staten på lag innfører Sør-Aurdal en maksgrense på hvor mye hver enkelt innbygger skal betale hver måned. Men det er ikke gitt at andre kommuner får nyte samme ordning.

Bompenger

Sør-Aurdal innfører pionerordning på bompenger.

Foto: Sundsdal, Svein / Svein Sundsdal/NRK

Den rasutsatte E16-strekningen mellom Bagn og Fønhus har vært et tema i årevis og stor var gleden da det ble klart at strekningen skulle utbedres.

Men: gleden var ikke like stor da det ble klart at bompengene kom med på kjøpet.

Fornøyd minister

Magnhild Meltveit Kleppa

Samferdselsministeren er fornøyd med den nye ordningen, men vil ikke love at andre kommuner vil få den samme løsningen for bompenger.

Foto: Eva Stabell / NRK

Sør-Aurdal får nå en egen bompengeordning der det er satt et maksbeløp på hvor mye den enkelte innbygger skal betale i bompenger pr. måned.

Jeg regner med et blir en gledens dag i Bagn! Det er en strekning det er svært viktig å utbedre. Både for lokalbefolkningen og for de mange som kjører E16, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Hun kommer til å offentliggjøre dette under et besøk i Bagn i Sør-Aurdal i dag.

Maksgrense: 900 kroner

E16 mellom Fønhus og Bagn vil være ferdig i årsskiftet 2014/15, og koste 440 millioner kroner. Den nye ordningen skjer etter at lokalpolitikerne har kommet med skrekkeksempler på familier som må ut med svært store beløp fordi de tilfeldigvis bor i nærheten av bommen.

Ordfører Kåre Helland sier at det er en stor seier når departementet nå innfører en ordning med maksbeløp for bompenger. Enkelt forklart innebærer den at hvis du passerer dette beløpet, kjører du gratis resten av måneden.

– Hvis en bil som passerer bommen 40 turer, minus at han har 10 prosent prikkerabatt, så ligger kostnadene for denne bilen på cirka 900 kroner.

10 000 kroner

Han vedgår at prisen likevel fortsatt er noe stiv for mange.

– Ja, det er en stiv pris i forhold til for eksempel å bo i Oslo der det vil være en årlig kostnad på mellom seks og syv tusen. Her får vi en kostnad på mellom 10 og 12 tusen, sier ordføreren.

Departementet skriver på sine hjemmesider at «ved særskilte lokale forhold er det åpnet for å senke passeringstaket, men det kan ikke settes lavere enn 40 passeringer per måned«.

Dette blir altså taket på E16 mellom Fønhus og Bagn, da Oppland fylkeskommune og Sør-Aurdal kommune har sluttet seg til opplegget.

Modell

Kleppa lover ingenting i forhold til om pionerordningen vil bli utbredt i landet.

– Slike tak kommer nok ikke til å bli særlig utbredt. Men vi har nå lagt en grunnlag for en modell som kan brukes i enkelttilfeller.

– Vanskelig regnestykke.

Erik Hanstad

Erik Hanstad forbereder elverumsingene på betydelig mer i bompenger enn i Nord-Aurdal.

Foto: Privat

I Elverum og Hamar må bilistene ta brorparten av regningen når den nye, firefelts vegen mellom hedmarksbyene.

Ordfører i Elverum Erik Hanstad (H) er ikke kjent med den nye ordningen i Sør-Aurdal.

– Dette er helt nytt for meg, så det er ikke noe vi har diskutert eller tenkt på, sier han.

Han vil ikke spekulere i hvorvidt departementet bør inkludere den nye bomstasjonen i Kleppas «enkelttilfeller».

– Her må vi først se på hvilke budsjettmessige konsekvenser dette vil ha for kommunene, sier Hanstad.

70-30-fordeling

I fjor ble det kjent at bilistene måtte betale nesten hele gildet for den nye vegen som skal bygges mellom hedmarksbyene: 92 prosent.

Dette tallet ser nå ut til å bli mindre brutalt for bilistene. Men ordføreren forbereder elverumsinger som jobber i Hamar på opp mot 100 kroner dagen i bompenger – selv om prosentfordelingen ser ut til å jevnes mer ut.

– Får vi en økning på 45 prosent av bevilgningene til Nasjonal transportplan, og hvis prosent, og prosentandelen mellom bilistene og staten er 70-30, så vil kostnadene per bilist bli sted mellom 40 og 45 kroner.