NRK Meny
Normal

Ingen tegn på hundemishandling

En kvinne fra Åsnes som tidligere er dømt for hundemishandling, anklages for å ha mishandlet en hund med lighter i Sverige. Men til tross for gjentatte kontroller finner svenske myndigheter ingen tegn på dårlig hundehold hos kvinnen.

Kvinnen er fradømt retten til å holde hund i Norge, og länsveterinær i Jämtland, Åsa Regnander-Dahl, sier de derfor holder kvinnens nåværende hundehold under nøye oppsyn.

- Vi har vært på ti uanmeldte kontroller, senest tirsdag i denne uka, uten å finne tegn til mishandling eller vannskjøtsel av hundene, sier Dahl.

Men flere reagerer på at en som har mister retten til å holde hund på grunn av mishandling i ett land, kan flytte til et annet land og fortsette hundehold der.

Og på bakgrunn av saken med Åsnes-kvinnen kommer det nå forslag om at den som er fradømt retten til hundehold i ett nordisk land, skal nektes hundehold i andre nordiske land. En slik bestemmelse ville ha satt en stopper for Åsnes-kvinnens hundehold i Sverige.

Stortingsrepresentant Vigdis Giltun (frp) fra Østfold som er medlem av Nordisk Råd sier til NRK at hun vil fremme forslag om dette i rådet.

– Hundene har det bra

Den norske dommen som fratar kvinnen retten til hundehold, gjelder ikke i Sverige.

Kvinnen ble i 2010 dømt for mishandling og vannskjøtsel av flere hunder. På kvinnens eiendom fant Mattilsynet flere hundekadaver, og hunder måte avlives på stedet fordi de var i svært dårlig forfatning.

Kvinnen flyttet til Sverige og har i dag tre voksne hunder og et kull på syv valper.

- Alle hundene er i godt hold og ser ut til å ha det bra, ifølge Dahl.

Politietterforskning

Kvinnen er likevel under politietterforskning i Sverige på grunn av hundeholdet sitt.

I desember 2011 anmeldte Länsstyrelsen kvinnen fordi de mente hun hadde for mange valpekull. I Sverige må oppdrettere har spesiell tillatelse dersom de ønsker å ha mer enn to valpekull. Fra mars 2011 til april 2012 har Åsnes-kvinnen hatt fem valpekull.

- Saken er fortsatt under etterforskning. Brudd på disse bestemmelsene straffes vanligvis med bøter, sier politijurist Mikael Beckström.

I forrige uke ble det kjent at kvinnen anklages i Sverige for å ha brent en hund med lighter og stukket den med sprøyte. Også dette forholdet er anmeldt og kan bli etterforsket.

Felles for Norden

Stortingsrepresentant Vigdis Giltun fra østfold er en av dem som reagerer på at man kan flytte og fortsette hundehold i et annet nordisk land selv om man er dømt for hundemishandling i Norge, slik den Åsnes-kvinnen har gjort.

– Jeg har stilt spørsmål om dette til Justisministeren og alle regjeringene i Norden. På denne bakgrunn har jeg fremmet et forslag til neste møte i Nordisk Råd hvor jeg ber de andre medlemene om å anbefale overfor sine regjeringer at tap av rett til dyrehold i ett nordisk land, også skal håndheves av de andre nordiske landene.