Ingen har færre lærere enn norske barnehagebarn

Norge er soleklart «verst i klassen» i en internasjonal undersøkelse om antall utdannede lærere i barnehager. – Situasjonen er svært alvorlig, sier Utdanningsforbundet.

Barnehage lek

FÅ LÆRERE: Norge scorer dårligst på internasjonale tester om antallet lærere i barnehagen. Ved Sorenskrivergården barnehage i Elverum foregår det mange læringsøvelser, og her leker barna i snøen og bygger de det som skal bli et hundebur.

Foto: Knut-Øyvind Hagen / NRK

– Er alle klare?

Rungende barnestemmer svarer: – Ja!!

– Da kan kvadrater og sirkler bytte plass!

På Sorenskrivergården barnehage i Elverum er et dusintalls ivrige barn ute i snøen og leker. De har inntatt forskjellige "poster", og løper og bytter plasser på barnehagelærers Inger Haugs myndige, men entusiastiske oppfordring.

De 5-årige kvadratene nøler litt, før de løper med raske, korte barnetrinn og møter sirklene på veien. Barnefjesene er fylt av både smil og konsentrasjon.

For det som kan fremstå utelukkende som lek, har også et læringsperspektiv. Elevene skal nemlig lære seg figurer og former mens de boltrer seg i snøen. Postene består av kvadrater, rektangler, ovaler, sekskanter og mer til, og barna skal bytte plasser da de hører sin form bli opplest.

– På utegruppa så jobber vi mye med matematikk mens vi leker. Det er mange av barna som skal begynne på skolen til høsten, sier lærer Inger Haug.

Se video av barna her:

Created by Her lærer barna mens de leker

På Sorenskrivergården barnehage i Elverum tar de læring på alvor, og putter den inn som en del av leken. Se ivrige barn i aksjon her!

Norge er «verst i klassen»

Men langt fra alle norske barn er omgitt av lærere mens de tilbringer sin tid i barnehagen.

– Vi vet at noen barn går gjennom barnehageløpet og omtrent ikke ser en lærer. Det fins barnehager uten barnehagelærere i det hele tatt, og det er ikke den starten vi vil gi våre minste barn, sier nestleder i Utdanningsforbundet Steffen Handal.

Nyere undersøkelser og statistikk underbygger Handals bekymring. Tall fra Kostra viser at kun en av tre barnehageansatte, 33 prosent, er utdannet barnehagelærere. Og vi er nylig blitt kåret til «verst i klassen» internasjonalt: Norge er det eneste av 25 undersøkte OECD-land som verken har 50 prosent pedagoger eller 80 prosent ansatte med barnefaglig kompetanse.

– Så det har vi rett og slett fått kritikk for. Barns utdanning starter i barnehagen, derfor trenger vi flere barnehagelærere, sier nestleder Handal.

Se OECDS artikkel om den seneste forskningen på området her (på engelsk).

Mangler 4400 lærere

Det har også kommet bred kritikk nasjonalt: Et offentlig utnevnt utvalg, «Øie-utvalget», har anbefalt regjeringen at de må ha en høyere kompetanse i barnehagen, og at ansatte med utdannelse er altfor lav. Også SSB har advart om konsekvensene av at det er for få barnehagelærere rundt om i barnehagene i landet.

Torbjørn Røe Isaksen

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen sier at Norge mangler 4400 barnehagelærere, og at gapet mellom de gode og de mindre gode barnehagene er altfor stort.

Foto: Erlend Aas / NTB Scanpix

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen sier til NRK at han tar problemet på største alvor.

– Utdanningsforbundet har helt rett i at vi trenger flere barnehagelærere i norske barnehager. Det vi er mest opptatt av fra vår side er innhold og kvalitet, og da er et tilstrekkelig antall barnehagelærere helt avgjørende, sier Røe Isaksen.

Og han spesifiserer:

– Vi mangler 4400 barnehagelærere i forhold til hva dagens pedagognorm legger opp til.

Les også:

– Må være en pedagog med ansvaret

På Sorenskrivergården barnehage har lærer Inger Haug avsluttet form- og figurøvelse nummer to, hvor barna skulle sortere og putte former av forskjellige slag i ulike bokser. Nå har hun latt dem slippe til i fri dressur, et lekfullt lydbilde av lys barnelatter og rop kan høres på lang avstand.

Inger Haug

Lærer i Sorenskrivergården barnehage i Elverum Inger Haug mener det må være en pedagog som har ansvaret rundt om i barnehagene.

Foto: Knut-Øyvind Hagen / NRK

Også Haug er klar på at det er viktig at det er lærerutdannet personell som er til stede for barna.

– Man må ha barnehagelærere i barnehagen, for å ha den kompetansen. Fagarbeiderne og assistentene er også kjempeflinke, men det må være en pedagog som har ansvaret, sier hun.

Men hun presiserer at leken alltid bør være utgangspunktet, og kilden til læring.

– Det viktigste i barnehagen er leken. Men det er også slik at de skal kunne en del ting før de begynner på skolen, derfor er det viktig at man ser læringen i leken, sier Haug.

– Barna blir skadelidende

For ikke alle barn stiller på lik linje da de starter på det norske skoleløpet. Forskning viser at det å ha barnehagelærere er avgjørende for barnas utvikling og deres forutsetninger for å gjøre det godt på skolen. De barna som kommer fra en barnehage med god kvalitet har ett års forsprang når de starter på skolen, kontra de som kommer fra en dårligere barnehage.

– Barn som kommer fra høykvalitetsbarnehager gjør det bedre på skolen også på sikt, de har bedre språkutvikling, og forholdene ligger bedre til rette for at de kan fullføre utdanningen sin, sier Steffen Handal i Utdanningsforbundet.

Og han legger til:

– Og svært mye tyder på at antallet lærere i barnehagene er en viktig faktor for barnehagens kvalitet. Barn har et enormt læringspotensial i de første leveårene, men uten en barnehagelærer vil ikke barnet møte den kompetansen som kan gi dem den gode starten på utdanningsløpet.

(artikkelen fortsetter under bildet)

Steffen Handal

Steffen Handal, nestleder i Utdanningsforbundet sier at barn som kommer fra en barnehage med god kvalitet har ett års forsprang når de starter på skolen, kontra de som kommer fra en dårligere barnehage. Han er bekymret over at det er altfor få barnehagelærere i norske barnehager.

Svært store forskjeller mellom kommunene

På Sorenskrivergården barnehage i Elverum er 8 av de 24 ansatte lærerutdannet, altså er barnehagen akkurat på landsgjennomsnittet. Men det er svært store forskjeller fra barnehage til barnehage, og fra kommune til kommune i det langstrakte landet vårt.

I Oppland fylke har for eksempel den beste kommunen, Dovre, 53,1 % andel barnehagelærere, mens det laveste tallet er i Etnedal med kun 13,8 prosent. Forskjellen er altså på nesten 40 prosent.

Eksempler som dette bekymrer kunnskapsministeren.

– Gapet mellom de veldig gode barnehagene og de ikke så gode er altfor stort. Og det handler veldig mye om hvor mange barnehagelærere man har.

Han mener økte bevilgninger er det som må til:

– Fra vår side så dobler vi potten, og bevilger 275 millioner kroner til utdanning av barnehagelærere. Vi må gi folk med fagbrev sjansen til å ta barnehagelærerutdanning. Det mener jeg er det viktigste vi kan gjøre for å tette dette gapet.

– Loven er for svak

I vårt naboland Sverige er det rundt 50 prosent pedagoger i barnehagen, som OECD mener at må til.

Steffen Handal, nestleder i Utdanningsforbundet, mener at man må gjøre noe med lovverket her til lands, og at politikerne er for passive.

– Loven som skal regulere dette, er altfor svak. Vi trenger at norske politikere sier at 50 prosent av de ansatte skal være barnehagelærere.

Men kunnskapsminister Røe Isaksen er ikke først og fremst opptatt av lov og prosenttall.

– Når vi mangler 4400 lærere ut fra dagens norm, så er ikke problemet at loven er for svak. Først må vi fylle opp de plassene vi mangler, og ha fokus på det. Så tør jeg ikke si når vi kan være oppe i en 50 prosents andel også i Norge.

(artikkelen fortsetter under bildet)

Barnehage lek

Barna ved Sorenskrivergården barnehage skal finne ulike former og putte dem i en boks. Slik skal de lære seg forskjeller på kvadrater, rektangler, ovaler og sekskanter.

Foto: Knut-Øyvind Hagen / NRK

Like gøy som å leke hund

Tilbake på Sorenskrivergården barnehage i Elverum er fortsatt stemningen leken og god i vinterkulda. En gruppe av barna bruker noe av all snøen som har lagt seg til lage en høy bygning, det ser ut til å være en liten borg i emning.

– Det skal bli et hundebur, forklarer Eirik Bakkedal Andersen.

Og forklarer med levende mimikk:

– Jeg og kameraten min spiller hunder.

Men han og de andre barna satte pris på den lille leke- og læreøkten de hadde for et kvarters tid siden.

– Det var fint. Jeg lærte både om firkanter, trekanter, oval, sirkel og mye annet, sier Eirik.

– Og det var bra at alle husket hvor de skulle være, føyer Katarina Ness til.

Skulle de likevel helst ønske at de bare kunne leke ute, skli på sklie og lage hundebur barnehagedagen lang? Nei, mener Eirik Bakkedal Andersen:

Jeg syns det er like gøy å lære om former som å lage hundebur jeg!

Barnehage lek

Eirik Bakkedal Andersen og Katarina Ness syns det er morsomt å leke og lære samtidig. Da NRK var på besøk lærte de om kvadrater, rektangler, ovaler og mer til.

Foto: Knut-Øyvind Hagen / NRK