NRK Meny

Ingen enighet om uværstrasé

Heller ikke i ettermiddag ble det enighet mellom Birken AS og grunneierne om den såkalte uværstraseen. Striden dreier seg om prisen på leie av grunnen til traseen. Arrangørene mener grunneierne i Søndre Raufjellsameie, Vang Allmenning og Furnes Allmenning krever så høy leie at Birken ikke har råd til å betale den.