Il Tempo Gigante i retten

I dag kl 0900 starta ankesaka i Eidsivating lagmanssrett på Hamar. Retten skal ta stilling til kven som har opphavsretten til den kjende racerbilen Il Tempo Gigante. Det er Caprino Filmcenter som har reist sak etter at Hunderfossen Familiepark i 2014 bygde ein berg- og dalbane kalla Il Tempo Extra Gigante. Tingretten gav i 2015 Hunderfossen medhald på alle punkt.

Il Tempo Gigante i retten
Foto: arne sørenes / nrk