Ikke sykehus til barn i Hedmark

Hele barne- og ungdomsavdelingen på sjukehuset i Elverum, inkludert nyfødtintensiven kan bli flyttet til Lillehammer. Sjefen for barneavdelingen, Jon Grøtta, sier alle modellene han er kjent med nå innebærer det. – Det er så dramatisk at jeg var nødt til å informere de ansatte i dag, sier han. Styret i SI skal behandle saken 15. desember.