NRK Meny
Normal

I sommer kan du hjelpe dyr på utmarksbeite

Nord-Fron (NRK): Flere ti tusener av beitedyr dør eller blir skadet på utmark hvert år. Sauebonde Ivar Sylte vil korte ned tiden til bøndene får beskjed med en ny app.

Ser du sauer som sliter i sommer? Da tenger sauebøndene trenger DIN hjelp.

– Hvis noen som går på tur i fjellet eller skogen ser et dyr som sliter kan de nå enkelt registrere dette med et bilde i appen, det vil hjelpe oss veldig, sier Ivar.

– Får upresise meldinger

Appen har fått navnet "Beitesnap". Når bildet er lagt inn, sendes det som melding til bonden som også får informasjon om om hvor dyret er.

På den måten kan skada dyr få rask hjelp og døde dyr som er tatt av rovdyr kan bli dokumentert av Statens Naturoppsyn før de råtner bort.

– Det er fryktelig mange i beiteområdet mitt som er flinke til å varsle fra når de ser noe, men det kommer gjerne på Facebook, telefon eller fra naboer og det blir for upresist med tanke på stedsangivelse. Det tar også for lang tid før jeg får beskjed, sier han.

«Det vil gi oss en bedre sjanse til å dokumentere hva som har skjedd med dyret»

Hans Mathias Ulberg/ Statens Naturoppsyn
Ivar Sylte

TAR FOR LANG TID: Ivar Sylte vil ha mulighet til å hjelpe skadde sauer raskere.

Foto: Sondre Tallaksrud / NRK

Ivar Sylte mener det også blir lettere for bønder å sjekke om dyrene har det bra i løpet av sommeren.

– Det blir lettere for oss bønder å holde tilsyn med beitedyrene våres, det er noe som må gjøres ofte.

Mener tid er vesentlig

Hans Mathias Ulberg, som er rovviltansvarlig i Statens Naturoppsyn mener tid er vesentlig. Går det for lang tid fra kadaveret blir funnet til SNO er på plass kan det lett gå i oppløsning.

– Frem til nå har det vært slik at de som finner dyret gjerne ringer når de kommer ned fra turen. Da har de gjerne en grov beskrivelse og vi er da avhengig av å ha med oss denne personen for å finne igjen kadaveret. Ellers blir det umulig for oss, sier Ulberg.

Hans Mathias Ulberg

TID ER VIKTIG: Hans Mathias Ulberg fra SNO håper appen vil gjøre jobben lettere for SNO.

Foto: Sondre Tallaksrud / NRK

Kan brukes til jakt

Han håper slik teknologi kan være med på å gjøre jobben enklere for SNO.

– Nå vil vi jo få en nøyaktig GPS-posisjon som gjør at vi nokså umiddelbart kan gå ut å finne kadaveret. Det vil gi oss en bedre sjanse til å dokumentere hva som har skjedd med dyret, sier Ulberg.

Han tror også de lokale fellingslagene kan få bruk for denne teknologien når et rovdyr skal tas ut, da tid er vesentlig også der.

– Vi ser jo det gang etter gang at hvis det tar kort tid fra angrepet til de får begynt å jakte på stedet, er det mye større sjanse for å lykkes.

Sauene er på vei til utmarksbeite

PÅ VEI TIL UTMARK: Sauene er ivrige på å komme seg opp på fjellet.

Foto: Sondre Tallaksrud / NRK