I dag sies det trolig ja til felling av fire ulver

I dag blir det trolig gitt grønt lys for at det skal felles fire ulver til utenfor ulvesona i lisensjakt.

To ulver skutt

JAKT: Ulvejakt er et kontroversielt tema.

Foto: Mats Sparby / NRK

Sekretariatet til rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går trolig inn for dette. Det er allerede skutt 12 ulver utenfor sonen.

Sett i lys av tidligere fellesmøter for nemndene fra de fire fylkene, vil det sannsynligvis være overvekt av dem som sier «ja» til en ekstra jaktkvote på fire ulver.

– Når vi ligger såpass langt over bestandsmålet som vi gjør, og har opplevd store skader, er det viktig for meg at vi unngår en sommer lik den vi hadde i fjor. Det kan vi gjøre ved å ta ut flere dyr før beitesesongen, sier leder av rovviltnemnda i Hedmark, Arnfinn Nergård fra Senterpartiet.

Arnfinn Nergård, leder i Rovviltnemda

VIL VÆRNE BØNDENE: Senterpartiets Arnfinn Nergård, som også er leder av rovviltnemnda i Hedmark.

Foto: Mette Finborud Børresen

På møtet som finner sted på Hamar i dag, blir det også foreslått at saken sendes til Klima- og miljødepartementet for endelig behandling.

Blodig ulvesommer

I fjor sommer tok ulv livet av 467 sau i Hedmark. Det er en enorm økning fra året før, da 104 sau ble drept av ulv. Dette førte til at rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold ga en kvote på 12 ulver skulle skytes utenfor ulvesona. Det tok ikke lang tid før kvoten var fylt opp, og nå blir det foreslått å skyte fire ulver til utenfor sona.

– Det er ikke bærekraftig for noen dyr å holde bestanden bare med noen få familier, sier leder i rovviltnemnda i Akershus, Øyvind Solum fra Miljøpartiet De Grønne.

Øyvind Solum

SKEPTISK: MDGs Øyvind Solum tror ikke det er gunstig for ulvebestanden å felle flere ulv nå.

Foto: Miljøpartiet De Grønne

Nergård på sin side mener felling av fire nye ulver ikke vil gå ut over Stortingets mål om fire til seks ynglinger i den norske bestanden.

Den skandinaviske ulvebestanden har gått ned fra 49 til 41 familiegrupper de siste tre årene. Antall familiegrupper i Norge har likevel blitt doblet fra fem og en halv til ti og en halv ulvefamilie.

Dyrevernsorganisasjoner står i veien

Selv om det ser ut til å bli flertall for felling av flere ulv i første omgang, tror Arnfinn Nergård at det gjenstår flere hinder før vedtaket blir en realitet.

– Jeg regner med at dyrevernsorganisasjoner vil anke ethvert vedtak om å felle ulv, sier han.

Det er også usikkert hva departementet synes om saken. MDGs Øyvind Solum tror det er en god sjanse for at de deler hans synspunkt i denne saken.

– Det vil undre meg om departementet sier ja til dette nå. Både på bakgrunn av at de har en nedadgående bestand i Sverige, og at de nylig har sagt nei til jakt innenfor ulvesonen. Det vil også være spesielt å vedta dette som lisensjakt og ikke skadefellingsjakt, dersom det virkelig er nødvendig.