Hyblemangel i Lillehammer

Studentene i Lillehammer får ikke husrom i byen. I fjor måtte 120 studenter bo i Gjøvik og i Hafjell de første månedene på grunn hybelmangel.

 

Hafjelltoppen
Foto: KJETIL ROLSETH / Scanpix

Høgskolen sa i fjor at de ønsket å redusere antallet studenter, for å løse noe av problemet med et sprengt hybelmarked. Til tross for dette har de valgt å ta inn flere studenter denne høsten en i fjor høst.

- Vi håper boligsituasjonen skal løse seg, men det er en bekymring som vi har, sier høgskoledirektør Jostein Skurdal.

Fornøyd med dagens løsning

I fjor måtte 120 studenter bo i Gjøvik og Hafjell på grunn av hybelmangel, og boligsjef i Studentsamskipnaden i Oppland, Ingar Husemoen, synes det er en tilfredsstillende løsning.

- Samskipnaden i Oppland finansierer bussbilletten mellom Gjøvik og Lillehammer, så det føler vi er et fullgodt alternativ, sier Husemoen.

Samskipnaden har også en avtale med Hafjell booking, som lar studentene bo i hytter på vintersportsstedet frem til desember. Da må de finne seg nytt husrom. Det er ikke noe problem, tror Husemoen.

- Studenter er unge mennesker som er fleksible, og som ikke har det samme kravet til fast bopel som vi mer modne har, sier Husemoen.

Penger til nye hybler

Jostein Skurdal håper det private boligmarkedet kan ta seg av den økte studentmassen. Men høgskolen vil bygge flere studenthybler, og har fått midler til å bygge hybler på Smestadmoen.

- Det er et tegn på at regjeringa satser på populære hogskoler i distriktene, slik at studentene kan velge disse som sin studieplass, sier Skurdal.