Hvor skal man legge seg i rundkjøringa?

Biri (NRK): Å vite hvor man skal legge seg i rundkjøringer kan være utfordrende. Statens vegvesen har fasiten.

Rundkjøring på Biri, Mjøsbrua

19 000 trafikanter passerer rundkjøringa ved Mjøsbrua hvert døgn.

Foto: Lars Bilit Hagen / NRK

Hvert døgn passerer 19 000 biler rundkjøringa ved Mjøsbrua langs E6. I 2014 ble det lagt på en veiarm til, da bussterminalen på Biri ble bygd. Det har skapt forvirring for trafikanter som ferdes i området.

Når man kommer fra Gjøvik, langs riksveg fire, og skal rett fram og følge E6 nordover, legger enkelte bilister seg til venstre, og andre til høyre. Byggeleder for vegmerking i Statens vegvesen Oppland, Rasmus Holø, forteller at begge valg er riktig.

Rasmus Holø, Statens Vegvesen

Rasmus Holø, byggeleder for vegmerking i Statens vegvesen Oppland.

Foto: Ruth Barsten / NRK

– Uten annen oppmerking, kan man velge fritt hvilket felt man legger seg inn i rundkjøringa. Det som er viktigst å huske hvis man legger seg i innerste felt, at man har vikeplikt ved feltskifte, sier Holø.

Holø opplyser likevel om at de nå vil se på saken, og vurdere tiltak som skal gjøre rundkjøringa ved Mjøsbrua enklere for bilister å kjøre i.

– Vi har fått en del signaler på at folk er usikre i rundkjøringa, og vil derfor se nærmere på eventuelle tiltak og justeringer vi kan gjøre, sier Holø. Tiltakene kan være mer tydelig oppmerking inn mot rundkjøringa.

Rundkjøringa ved Mjøsbrua, Biri.