Høyre vil ha ett hovedsykehus

Både Hedmark og Oppland Høyre støtter ett nytt hovedsykehus for Hedmark og Oppland ved Mjøsbrua. Det ble vedtatt under partienes årsmøter i helga.

Ett felles akuttsykehus i Innlandet

I løpet av juni skal styret i Sykehuset Innlandet behandle den framtidige sykehusstrukturen i Hedmark og Oppland.

Foto: NRK

Dermed føyer de seg inn i rekken av partier i Hedmark og Oppland som støtter forslaget om ett akuttsykehus for Innlandet.

Et enstemmig Oppland Høyre vedtok høringsuttalelsen om den framtidige sykehusstrukturen, men de har flere krav som må oppfylles, skriver gd.no.

Sykehusdirektør Morten Lang-Ree har lagt fram flere forslag til ny sykehusstruktur, men foretrekker selv en modell med nytt storsykehus for de to fylkene ved Mjøsbrua.

Samtidig vil han legge ned sykehusene i Hamar, Gjøvik og Lillehammer. Elverum beholder noen funksjoner, mens Tynset og Kongsvinger holdes utenfor prosessen.

Godtar ikke å fjernes fra sykehuskartet

Oppland Høyre kan ikke godta at Hedmark fortsatt får beholde sykehusene i Kongsvinger, Tynset og Elverum, mens sykehusene i Oppland «fjernes fra sykehuskartene».

Noen av de andre forutsetninger partiet kom med under årsmøtet:

  • Det må etableres en base for luftambulanse ved storsykehuset.
  • Vegforbindelsene i regionen må bedres.
  • Satsing på et fremtidig senter for geriatri ved Gjøvik som grunnlag for et utvidet samarbeid mellom sykehus og kommune.
  • Det må snarest etableres kvinneklinikk på Lillehammer.

Vil flytte Hamar sykehus til Elverum

Hedmark Høyre er åpen for at enkelte sykehus opprettholder dagtilbud som for eksempel enkle former for kirurgi. Forslaget fra Hedmark Høyre støtter anbefalingene som Sykehuset Innlandet har lagt fram.

På årsmøte kom det fram at Hedmark Høyre uttrykker en dyp bekymring for dagens situasjon hvor store funksjoner er delt mellom sykehusene i Elverum og Hamar.

Partiet mener at dagens funksjonsfordeling tjener hverken pasienter eller fagmiljøene i fylket.

Uavhengig av hvilken strategi styret i Sykehuset Innlandet vedtar i strategiplanen, mener Hedmark Høyre at man bør samle funksjonene på de to sykehusene til Elverum snarest mulig.