Hørselvern skal sikre taushetsplikt

Pasienter ved sykehuset i Kongsvinger får hørselvern for å slippe å høre hva legen snakker «naboen» om. – Ikke alle vil svare på hvordan avføringen er når det ligger en annen ved siden av og hører, sier sykepleier.

 Jonas Jansson i en seng på sykehuset i Kongsvinger

SLAPPER AV: Jonas Jansson hører på musikk mens legevisitten pågår hos pasienten på andre siden av gardinen.

Foto: Alexander Nordby / NRK

På sykehus der flere sengeliggende pasienter deler rom, kan det være vanskelig for helsepersonell å overholde den lovpålagte taushetsplikten.

Ved sykehuset i Kongsvinger i Hedmark har de derfor testet ut hørselvern med musikk under legevisitten de siste månedene.

– Ubehagelig å høre intime detaljer om andre

Johan Olsen og Jonas Jansson er begge nyopererte og deler rom på sykehuset.

Bare en gardin skiller de to, og det er umulig å ikke høre hva som blir sagt på den andre siden.

Når legen kommer på rommet deler sykepleier Anne-Hilde Rui ut hørselvern til den pasienten som ikke skal lytte. Øreklokkene som benyttes har innebygget radio, og de spritvaskes grundig mellom hver pasient. Jonas synes det er fint at han slipper å høre på når medpasienten har besøk av legene.

– Det er ubehagelig å høre på andres intime detaljer og man vil heller ikke si så mye om slikt selv heller når man vet at andre kan høre det.

Sykepleier Anne-Hilde Rui setter headset på pasient Johan Olsen.

HØR HER!: Både pasient Johan Olsen og sykepleier Anne-Hilde Rui tror pasienter sier mer om egen helsetilstand når utenforstående ikke hører på.

Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

Pasientene blir mer ærlige

Sykepleier Anne-Hilde Rui er også godt fornøyd med ordningen. Hun synes at pasientene spør mer og er mer ærlige i sine svar til legene etter at de begynte med hørselvern.

– Vi spør om en del intime ting og det er ikke alle som vil svare på hvordan avføringen er når naboen ligger ved siden av og hører. Jeg tror mange svarer mer ærlig når ikke andre pasienter hører på, sier sykepleieren.

Mona Klokkerhaug

FORNØYD: avdelingssykepleier Mona Klokkerhaug vil beholde ordningen.

Foto: Alexander Nordby / NRK

Sykehuset i Kongsvinger praktiserer ordningen ved de tre største avdelingene. I tillegg til kirurgisk avdeling, får også pasienter ved medisinsk- og ortopedisk avdeling musikk på øret under legevisitten. Og ordningen kommer trolig til å fortsette.

– De siste månedene har vi fått innarbeidet gode rutiner for å bruke høretelefonene, sier Mona Klokkerhaug, avdelingssykepleier ved kirurgisk sengepost.

Både Johan og Jonas har vært innlagt på sykehus før og mener bruk av hørselvern fungerer bra.

– Det blir mer som en privat samtale og man våger å spørre mer. Jeg har opplevd å høre noen ufreshe detaljer jeg ikke har hatt lyst til å høre om ved tidligere sykehusbesøk, sier Jonas.