NRK Meny
Normal

Høgskolen i Lillehammer vil vokse

Høgskolen i Lillehammer legger nå fram en visjon med ett klart mål. Lillehammer campus skal bli hovedsenter for Innlandsuniversitetet.

Høgskolen legger fram visjonen i samarbeid med Østlandsforskning, Jørstadmoen Garnison og Lillehammer Kunnskapspark.

Grønne lunger og moderne bygninger

Jostein Skurdal, direktør på Høgskolen i Lillehammer forklarer at visjonen som ble lagt fram først og fremst skal si noe om hvordan utviklingen på Storhove vil bli de nærmeste årene.

- Vi ser blant annet for oss grønne områder inne på campus, moderne bygninger og bedre løsninger for transport, forteller Skurdal.

Sikrer gode søkertall

Skurdal tror visjonen også kan være med å sikre gode søkertall til Høgskolen.

- Vi er allerede godt profilert og har gode søkertall. Jeg regner med at veksten vil fortsette og da kan visjonen være med å styre utviklingen, sier Skurdal.

Fra 2200 til 3000 studenter

Høgskolen i Lillehammer har i dag omlag 2200 studenter. Målet er at Lillehammer campus skal ha over 3000.

Faglig vil det bli satset på mastergrader og doktorutdanninger samt en del nye studier.

Selv om Høgskolen i Lillehammer har tatt mål av seg til å bli hovedsenteret for et fremtidig innlandsuniversitet tror ikke Skurdal det vil skremme samarbeidspartnerene i Høgskolen på Gjøvik og Høgskolen i Hedmark.

- Visjonen vil ikke ha noe å si for samarbeidet med de andre høgskolene, konkluderer Skurdal.

Se også