NRK Meny
Normal

Høgda-kjørerne får sympati

Beboerne langs Høgda-vegen i Gjøvik er delte i synet på den økte trafikken på vegstrekningen, men mange uttrykker sympati for Høgda-kjørerne.

Einar Lindbak og Gerd Ellen Lindbak
Foto: Stig Westre / NRK

Etter at det ble bompenger på nye riksveg 4, har det vært en merkbar økning i trafikken langs fylkesvegene 111 og 89.

Noen av innbyggerne synes det er plagsomt med den økte trafikken, mens andre har forståelse for at bilister velger å unngå bommen.

Det første døgnet etter at bommen ble satt opp, økte trafikken med over 1000 biler.

Beboerne merker støyen

Gerd Ellen Lindbak bor rett ved omkjøringsvegen og er mor til fire.

- Vi merker trafikken veldig godt, spesielt på støyen. Dessuten er det vanskelig å kjøre ut på vegen ved arbeidsdagens begynnelse og slutt, sier Lindbak.

Hun sier hun er mest bekymret for barna som må krysse vegen for å komme til skolen. Gardsdrifta blir også merket.

Einar Lindbak sier det er støyen som er verst.

- Man hører ikke om man møter trafikk på den private vegen, sier Lindbak, som er blind og som dermed blir skadelidende av støy og eksos.

- Men jeg skjønner at folk velger denne vegen. Bommen skulle aldri vært bygd, sier Lindbak.

Vidar Olderkjær, prosjektleder for riksveg 4.
Foto: Stig Westre / NRK

Økt trafikk

Vidar Olderkjær, prosjektleder i Statens Vegvesen, sier de merket at "Høgda-kjørerne" er kommet tilbake.

- Etter at bommene kom opp ble trafikken doblet på fylkesvegene. Jeg beklager de ulempene som blir påført de som bor langs vegene. Det er synd at de ikke drar nytte av den nye riksveg 4, sier Olderkjær.

Han sier det er et todelt problem med Høgda-kjørerne. Først er det de som bor langs fylkesvegene, dernest er det at det blir mindre penger som kommer inn. Det kan bety at bommene blir stående i lengre tid.

Trond Narten Svendsen, aksjonist mot bompenger.
Foto: Stig Westre / NRK

- Kjører Høgda - uansett!

Trond Narten Svendsen, leder for aksjonen "Vi som kjører Høgda", sier at uansett hva som vil skje vil han kjøre over fylkesvegen uansett.

- Jeg kommer aldri til å betale ei krone i et bomanlegg på Toten. Prinsippielt er jeg imot dette fordi vi betaler så mye for bilavgifter. Jeg aksepterer at den står på en ny veg, men at den står på den gamle vegen, har jeg ingen forståelse for, sier Narten Svendsen.

SISTE NYTT FRA HEDMARK OG OPPLAND