HiG vil fusjonere med NTNU

Et enstemmig styre på Høgskolen i Gjøvik har i dag foreslått å fusjonere med NTNU i Trondheim. – Ved å velge denne strategien vil Gjøvik få en viktig posisjon som universitetsby, og Oppland som universitetsfylke, sier styreleder Ingegerd Palmér. Høgskolen i Gjøvik har også vurdert å fusjonere med Høgskolen i Lillehammer.