Hever trolig avtalen med Buchardt

Den omstridte avtalen mellom Arthur Buchardt og rådmannen i Øyer om fritak fra utleieplikta i Ilseterlia, blir trolig hevet. Det skriver GD. Øyer-rådmann Sveinar Kildal inngikk en avtale med Buchardt tidligere i år som langt på veg fritar leilighetskjøperne fra utleieplikten, uten at avtalen var politisk forankra.