Her kan det bli over 200 nye arbeidsplasser

LILLEHAMMER/RENA/DOMBÅS (NRK): Hvis forsvarssjefen får det som han vil, kan det bli 200-300 nye arbeidsplasser på Jørstadmoen i Lillehammer. Men andre avdelinger i Forsvaret i Hedmark og Oppland kan bli nedlagt.

Hvis forsvarssjefen får det som han vil, kan det bli 200 nye arbeidsplasser på Jørstadmoen i Lillehammer.

– Forsvarssjefen ønsker å samle ledelse og kompetansemiljø for Cyberforsvaret på Jørstadmoen og etablere et felles driftsovervåkingssenter her. Det er klart at dette innebærer en kraftig styrking av fagmiljøet på Jørstadmoen, sier kommandør på Jørstadmoen, Rune Flomreide Sommer.

Sorg og glede

Samtidig er det sorg og oppgitthet i andre avdelinger som foreslås nedlagt. Forsvarssjefens fagmilitære råd er at Hovemoen i Lillehammer nedlegges, og at en del av de 60 arbeidsplassene flyttes til andre steder i landet.

Dovre-samfunnet er preget av trusselen om nedleggelse av Heimevernsskolen på Dombås med 50 arbeidsplasser. . Ordfører Bengt Fasteraune sier at dette ikke er første gang HV-skolen er truet, og at det vil være svært dramatisk for lokalsamfunnet hvis skolen blir lagt ned.

Misnøye på Rena

Klipp fra pk med forsvarssjef, bilder fra Rena leir, bl a med oppstilling av tunge kjøretøy, soldater marsjerer inn i leiren, svipe over området med mye biler, arkivklipp fra militært verksted.

Tillitsvalgte i Rena Leir frykter særlig for sivile arbeidsplasser dersom alle tunge kjøretøy flyttes nordover, slik forsvarssjefen ønsker. Det er 2000 sivile arbeidsplasser knyttet til Østerdal garnison i dag.

Konsekvensene for Rena leir kan også bli store dersom deler av Telemark Bataljon flyttes til indre Troms. En styrking av forsvaret i Nord-Norge kan bety langt færre arbeidsplasser på Rena. (Se tv-reportasje over.)

I Elverum derimot, er stemningen noe bedre. Gardeskolen, som utdanner rekrutter til Kongens Garde, bør videreføres på Terningmoen, mener forsvarssjefen.

– Bra for Mjøs-regionen

– For Jørstadmoens del vil de ca. 200 komme stort sett fra Forsvaret andre steder i landet. Det vil være både sivile og militære stillinger, sier kommunikasjonssjef i Cyberforsvaret, Knut Grandhagen.

– Vi vil få en mer robust og helhetlig driftsvirksomhet innenfor moderne IKT i regionen. Sammen med IKT-miljøet i Gjøvik vil dette samlet føre til at Mjøs-området framstår som et attraktivt kompetansesenter både militært og sivilt.

Vinn-vinn-situasjon

Espen Granberg Johnsen

VIL BEVARE HOVEMOEN: Ordfører i Lillehammer, Espen Johnsen.

Foto: Ole Martin Sponberg / NRK

Ordfører i Lillehammer, Espen Johnsen, sier at en styrking av Jørstadmoen er svært gode nyheter for kommunen.

– Dette er en vinn-vinn-situasjon. Det er fra for Forsvaret, og bra for oss.

– Når det gjelder Hovemoen, skal vi nå bidra med alle gode argumenter for å redde arbeidsplassene der. Her blir det flere runder i det politiske miljøet.