Her er det nestenulykker hver uke

På Jernbaneovergangen ved Espern i Hamar var det flere nestenulykker enn noe annet sted i landet i fjor. – Det må gå galt før eller senere, sier sikkerhetsrådgiver Terje Dalbak.

Jernbaneovergangen på Espern, Hamar

Bane Nor er bekymret over den manglende respekten for planovergangene. Her ved Espern i Hamar passerer mange på rødt lys.

Foto: Helle Therese Kongsrud / NRK

Svært mange krysser jernbanelinja på Espern hver dag - til fots, på sykkel eller i bil. De skal til treningssenteret, spille fotball i Hamjernhallen eller på jobb på området.

– Biler kjører sikk sakk mellom bommene mens det er tog på tur, sier sikkerhetrådgiver i Bane Nor, Terje Dalbak.

Nestenulykker hver uke

Det siste året har det blitt rapportert 96 hendelser som kunne ført til ulykker på jernbaneovergangen ved Espern. Det skjedde nestenulykker hver eneste uke. Det er mer enn noe annet sted i landet.

Både gående, syklister og biler passerer jernbanelinja på rødt lys og noen også etter at bommene har gått ned.

– Risikoen ved Espern er høy. Når vi har så stor grad av ulovlig ferdsel over planovergangen, så vil det før eller senere gå galt, enten det er en bil som blir kjørt over eller en person, sier Dalbak.

Skummelt for lokførerne

Jernbaneovergangen på Espern, Hamar

Mange krysser jernbaneovergangen hver dag for å komme til treningssenteret, fotballhallen eller til jobb på området.

Foto: Helle Therese Kongsrud / NRK

Det finnes en undergang som gående og syklister kan bruke. Den har vært der siden 2007, men blir ikke så mye brukt.

Jernbaneovergangen er sikret med både bjeller, lys og bommer. Slik sett er den ikke farligere enn andre overganger. Problemet er altså at mange velger å ikke bry seg om sperringene og signalene.

– De tror de har bedre tid enn de har. Men et tog har lang bremsetid. Det klarer ikke å stoppe for en person eller en bil på overgangen, sier Dalbak.

For lokførerne er det veldig ubehagelig å se folk eller biler på planovergangen når toget nærmer seg.

Ber politiet ha kontroller

Nå har Bane Nor vært i ny dialog med aktørene som holder til på Espern og tatt kontakt med politiet. De har også politianmeldt en del av hendelsene.

– Det vi ønsker mest nå, er at politiet begynner å engasjere seg og kanskje gjennomfører noen kontroller. For det er tross alt brudd på vegtrafikkloven når du ikke forholder deg til rødt lys på en planovergang, sier Terje Dalbak.

Eksempler på nylige hendelser:

  • 09.01.2017 kl. 10:20: Innmelder skriver: En varebil kjører over samtidig som to damer går over. De kommer så vidt over da bommen går ned.
  • 15.11.2016: Innmelder skriver: Fotgjenger over med bommer nede.
  • 26.10.2016: Innmelder skriver: Toget kommer fra Hamar stasjon kl. 08:03 og signalene varsler at toget kommer. Bommene er på vei ned. En hvit varebil, transporter med grønne skilter siger fram mot overgangen i det bommene går ned. Bilen klarer å kjøre i sikksakk for å unngå toget og kommer seg over. Toget som kommer har lav fart - så det går bra.