Helseekspressen uten tariffavtale

Helseekspressen er Sykehuset Innlandet sitt transporttilbud til pasientene. Fra kommende årsskifte skal ruta mellom Lillehammer, Hamar og Oslo kjøres av Oslo-firmaet HM Kristiansens Automobilbyrå.

Sykehuset Innlandet har gitt oppdraget med å kjøre Helseekspressen mellom Lillehammer og Oslo til et firma som ikke har tariffavtale med sjåførene. Oppland Transportarbeiderforening er sterkt kritiske.

Helseekspressen er Sykehuset Innlandet sitt transporttilbud til pasientene. Fra kommende årsskifte skal ruta mellom Lillehammer, Hamar og Oslo kjøres av Oslo-firmaet HM Kristiansens Automobilbyrå.

Dette valget er ikke transportarbeiderforeninga i Oppland fornøyde med.

I anbudet krever ikke sykehuset Innlandet at sjåførene har tariffavtale. Men de skal ha tarifflønn og arbeidsvilkår som følger norsk lov.

Bussfirmaet sier til NRK at deres sjåfører har lønn over tariffen, og personlige avtaler, blant annet om kjøre- og hviletid i samsvar med regelverket. Firmaet har aldri satt seg imot at sjåførene kan ha tariffavtale, sier de.

SE VIDEO