NRK Meny
Normal

Hedmark Ap godtar ikke nedleggelse av barneavdelingen

Partiet reagerer kraftig på at sjukehuset i Elverum kan miste både barneavdelingen og nyfødtintensiven. – Dette må stanses, sier leder Per Gunnar Sveen.

Sjukehuset i Elverum
Foto: Kjetil Skaug/NRK

Det har vært foreslått ulike måter å organisere tilbudet til barn og unge i Sykehuset Innlandet.

Nå erfarer avdelingsoverlegen ved barneavdelingen i Elverum at alle alternativene som gjenstår innebærer at både barneavdelingen og nyfødtintensiven (NEO) kan bli flyttet fra Elverum til Lillehammer.

Han sier til Østlendingen at dette er så alvorlig at han så seg nødt til å informere de ansatte i dag.

– Dette er enda mer dramatisk enn først antatt, sier sjefen for barneavdelingen, Jon Grøtta.

Per Gunnar Sveen, fylkesrådsleder

– Sykehus er et nasjonalt ansvar, og når det foreslås så dramatiske svekkelser av sykehustilbudet, må rikspolitikerne på banen, sier leder i Hedmark Arbeiderparti, Per Gunnar Sveen.

Foto: Bjørn Opsahl

Hedmark Arbeiderparti reagerer kraftig og vil ta opp saken med Arbeiderpartiets rikspolitikere i helga.

– At Hedmark skal stå uten sykehustilbud til barn og unge kan vi ikke akseptere. Alle andre fylker har et slikt tilbud, og tatt i betraktning Hedmarks størrelse og utstrekning er det helt uforståelig at vi ikke skal ha et sykehustilbud til barn og unge, sier Per Gunnar Sveen.

– Ingenting er bestemt

Astrid Bugge Mjærum

Viseadministrerende direktør i Sykehuset Innlandet, Astrid Bugge Mjærum, sier det er feil at det bare er forslag om flytting av alt som gjelder.

Foto: Sykehuset Innlandet

Viseadministrerende direktør i Sykehuset Innlandet, Astrid Bugge Mjærum sier det er feil at det kun foreligger forslag om at både NEO og barneavdelingen skal samles til Lillehammer.

– Det er en pågående prosess hvor mange alternativer vurderes løpende. Ingenting er bestemt, skriver hun i en e-post.

Styret i Sykehuset Innlandet skal behandle de endelige forslagene i styremøtet den 15. desember.

– Vil ramme de svakeste

Avdelingssjef på barneavdelingen i Elverum, Jon Grøtta, sier han forholder seg til den informasjonen han har fått.

– Det siste utkastet til modeller jeg har fått innebærer at hele barneavdelingen og NEO skal flyttes, sier Grøtta til NRK. Og da må jeg informere mine ansatte om at det er det det jobbes med.

Han sier en eventuell flytting av sykehustilbudet i Hedmark vil ramme 2.200 pasienter mellom 0 og 18 år hvert år, som alle da må reise til Lillehammer. Og han mener det er de svakeste som rammes hardest.

– De som vil bli sterkest berørt er kronikere og multihandikappede som er innlagt ofte, og syke premature som ligger lenge i avdeling, sier han.

Ikke akseptabelt

Nestleder i Hedmark Arbeiderparti og ordfører i Løten, Bente Elin Lilleøkseth sier Arbeiderpartiet ikke kommer til å akseptere en nedleggelse av sykehustilbudet til barn og unge i Hedmark.

– Å ha gode sykehustjenester i nærheten er helt uvurderlig både for nyfødte og for barn og unge med sykdommer som krever oppfølging over tid. Det har vi i dag, og det skal vi jammen ha i framtida også, sier Lilleøkset.