Havnet på bunnen i kommunetest

De tre Solør-kommunene får bunnotering i Hedmark i Forbrukerrådets kommunetest. Samtidig kjøres en stor kampanje som skal skape tilflytting.

Ordførere Solør

En stor kampanje er satt i gang for å skape tilflytting til Solør-kommunene. Fra venstre: Grue-ordfører Wenche Huser Sund, Åsnes -ordfører Ørjan Bue og Våler-ordfører Lise Berger Svenkerud.

I kommunetesten har Forbrukerrådet sjekket ulike deler av kommunenes informasjon- og servicetilbud til sine innbyggere siden 2005. Asker er landets beste kommune i perioden, og i Hedmark kommer Hamar på topp som landets femte beste kommune. I Oppland er Gjøvik best på 14. plass.

Solørnaboene Våler, Åsnes og Grue havner på jumboplass i Hedmark med Grue som den aller dårligste. Dette tar Grue-ordfører Wenche Huser Sund på alvor.

– Jeg har bakgrunn fra en salgsbedrift, så jeg er veldig opptatt av at kommunikasjonen med folk skal virke. Service og tjenestetilbud til innbyggerne er det viktigste vi leverer så her kan vi ikke snuble, sier Sund.

– Får svar på det de lurer på

Kritikere mener at testen gir et unyansert bilde av tilstanden i en kommune. Sund synes Grue leverer mye bedre enn hva plasseringen tilsier.

– Jeg har sittet som ordfører i ett år og vi har fått endret på mye. Men det er fortsatt mye å ta tak i, innrømmer hun.

Wenche Huser Sund

Wenche Huser Sund har tro på kampanjen de er i gang med.

Foto: Bjørn Opsahl / NRK

Siden i sommer har Grue, Åsnes og Våler gått sammen om en kampanje til en kostnad av 250 000 kroner for å få folk til å flytte til de tre kommunene. Grue-ordføreren er ikke redd for at potensielle innflyttere skal møte stengte dører når de kommer med spørsmål.

– Jeg er ikke i tvil om at de som kontakter oss med flytteplaner får svarene de trenger. Vi ser at kampanjen virker og det er mange som tar kontakt. De får svar på det de lurer på, det er jeg helt sikker på, slår hun fast.

Store kommuner er best

Forbrukerrådets undersøkelse undersøker en rekke forskjellige sektorer og kommunen måles blant annet på kommunikasjon og formidling.

– Vi legger vekt på at kommunen svarer raskt, riktig og relevant. For eksempel får vi ofte ikke svar på det vi lurer på og da blir det lav score. Det betyr at man ikke tar innbyggerne på alvor og det er for dårlig, sier Jarle Oppedal, faktasjef i Forbrukerrådet.

Alle de 50 dårligste kommunene i Norge har under 10 000 innbyggere. Blant de 25 beste er det kun to kommuner med under 10 000 innbyggere.

De store kommunene har mer personell og er mer robuste til å klare å håndtere det apparatet som trengs når det gjelder innbyggerne, sier Randi Flesland.

– Kommunene har alle velferdstjenestene, som er det viktigste fra du ble født til du dør, og det er veldig viktig at kommunene tar innbyggerne sine på alvor slik at de ivaretas og er en del av den velferdsstaten som Norge prøver å skape.