NRK Meny

Harrbestanden har kollapset

Bestanden av harr i søndre del av Gudbrandsdalslågen har kollapset. Årsaken er blant annet klimaendringer, varmere vann og at den blir spist av skarv, sier seniorforsker Morten Kraabøl (bildet) ved Multiconsult. Harrbestanden er nesten blitt helt borte bare i løpet av de siste fem årene, sier Kraabøl.

Morten Kraabøl.
Foto: Terje Gording Hong / NRK