NRK Meny
Normal

Skal gå 643 km for vern av den norske skogen

RINGSAKER (NRK): Stortinget har gått inn for å verna 10 prosent av den norske skogen, men er langt unna målet. I protest går skogbiolog Trude Myre og hunden Coco pilegrimsleia frå Oslo til Trondheim.

Trude Myhre går for skogen

PÅ LANGTUR: Trude Myhre og trøffelhunden Coco går pilgrimsleia for å setje søkelys på skogvern i Noreg før stortingsvalet i haust.

Foto: Stein Schinstad / NRK

Trude Myhre og trøffelhunden Coco har kome til Ringsaker, mykje av pilegrimsleia ligg framleis framfor dei. Målet med turen er å setja skogvern på dagsorden.

Coco går pilgrimsleden

FYLGESVEN: Trøffelhunden Coco fylgjar matmor Trude Myhre trufast på veg til Trondheim.

Foto: Stein Schinstad / NRK

– Eg går for å finne ut kva parti som lover å leggja mest pengar på bordet, seier Trude Myhre, som er skogsbiolog og rådgjevar for naturmangfald i Verdens naturfond (WWF).

Ho er ikkje imponert over veringa av skogane her til lands.

– Når vi skriv kontrakt med fattige regnskogland forpliktar dei seg til å verna 20 prosent av sin skog for å få pengar av Noreg. Da burde Noreg i alle fall klare å verne ti prosent av vår eigen skog.

Vil løyve ein milliard

Det er usemje om kor stor del av Noreg sine skogar som er verna. Ifylgje Landsskogtakseringens data er 4 prosent av skogarealet i Norge verna. Miljødirektoratet opererer med at 6,4 prosent verna.

I fjor vedtok alle parti unntatt Senterpartiet eit mål om å verna 10 prosent av skogsarealet, både «både offentleg eid skog og frivillig vern av privateid skog».

Miljøpartiet dei Grøne har programfesta at ti prosent av den norske skogen skal vernast.

– Vi vil løyve ein milliard for å klare det. Skal vi klare å nå 10 prosent, som òg Stortinget har gått inn for, må vi løyve pengane for å nå det målet, seier listetopp hjå MDG Oppland, Ingvild Kessel.

Ingvild Kessel

VIL BETALE: Ingvild Kessel meiner det treng ein milliard kronar for å verna 10 prosent av den norske skogen.

Foto: Signe Karin Hotvedt / NRK

Ho meiner det er synd at ikkje meir av den norske skogen er verna.

– Det er nesten 2500 rødlista artar i Noreg, det er ei katastrofe, og nesten halvparten av alle dyra som har vore på jorda er nå er borte.

Vil ikkje setje eit prosenttal på vern

Partileiar i Senterpartiet Trygve Slagsvold Vedum seier at det ikkje er noko mål å få opp prosenten av verna skog.

– Eg meiner det prosenttalet er feil måte å tenkje på. Vi må verne ting som reelt sett har ein verneverdi. Det viktigaste er ein langsiktig klok forvalting, å skape arbeidsplassar og samtidig ta vare på naturen vår, seier han.

Skogeigarane er heller ikkje overbevist om at meir vern er riktig veg å gå.

– Ti prosent er veldig høgt, vi snakkar om ein milliard kroner, det er mykje pengar. Å tvinge fram ein ti prosent vil sette skogeigarane i baksete, seier regionsjef i Mjøsen Skog, Jan Gaute Lie.

SISTE NYTT FRA HEDMARK OG OPPLAND

Video fra Hedmark og Oppland

Elena fra Lillehammer er opptatt av de små bedriftene
Nils Thore Jansson fra Finnskogen mener mye om mangt, særlig om politikere og sentralisering.
Bar Hassan fra Follebu skal stemme for første gang