Har sendt ut 67 personer

Politiet i Innlandet har uttransportert 67 personer hittil i år. 11 av dem fra Gudbrandsdalen, der økningen er stor.

Utvisning av irakiske asylsøkere

FRAKTES UT: Stadig flere sendes ut av landet, ifølge Innlandet politidistrikt (Illustrasjonsbilde).

Foto: Politiets utlendingsenhet

Retur er et prioritert område i politidistriktet, og dette ser vi nå resultater av.

Det skriver Innlandet politidistrikt i en ny pressemelding.

Hittil i år har Innlandet politidistrikt sendt ut 67 personer, 11 av dem fra Gudbrandsdal-regionen.

Dette er en høy økning fra fjorårets tall fra region Gudbrandsdal som i fjor uttransporterte 13 stk. for hele året.

De fleste er tatt for kriminalitet, spesielt vinningskriminalitet, ifølge politiet. I mars og april opprettet politiet i Innlandet utvisningssaker på fem menn fra Øst-Europa. Mennene var tatt for naskeri i Gudbrandsdalen.

Fornøyd med økningen

Victoria Vollund-Wetteland, fagansvarlig Utlendingsenheten for det tidligere Gudbrandsdal politidistrikt, er veldig tilfreds med tallene.

– Politiet i Gudbrandsdalen er fornøyd med økningen i antall uttransporterte personer. Av de 11 som er uttransportert fra vårt område, er 10 dømt for straffbare forhold. Politiet ser på dette som en viktig del av politiets oppgave innen kriminalitetsbekjempelse.

Hun mener resultatet kan knyttes til samarbeid mellom etater.

– Dette viser at et tettere samarbeid mellom påtalemyndighet, operativt politi og utlendingsenheten i politiet fungerer, og at saker blir fanget opp på et tidligere tidspunkt enn tidligere.

Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp)

FOKUS PÅ RETUR: Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen og hans forgjenger Anders Anundsen har begge presisert at man skal fokus på å returnere personer som ikke har lovlig opphold i Norge, og som er dømt for straffbare forhold. Politiet i Innlandet sier det har gitt økt satsing på området.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Politiske føringer ligger bak

Hun påpeker at deres økte fokus på uttransporter springer ut fra politiske bestemmelser.

– Politiske føringer har gitt politiet et nasjonalt mandat om å fokusere på returarbeid, sier Vollund-Wetteland.

Politiet i Innlandet presiserer også i den ferske pressemeldingen at de jobber målrettet mot tøffe måltall, og ligger nå på 27 prosent måloppnåelse.

I et nasjonalt perspektiv er det Øst politidistrikt, Oslo politidistrikt og Politiets utlendingsenhet som har høyest antall uttransporterte.

Skal sendes ut etter tyveri

Tre rumenerne ble i april pågrepet etter at de stjal penger fra eldre som hadde tatt ut penger i minibanker på Gjøvik og Raufoss i februar. Pågripelsen skjedde etter at saken ble vist i TV2-programmet Åsted Norge.

«Dersom forholdet ikke hadde blitt omtalt på tv allerede samme dag er det tvilsomt om forholdene hadde blitt oppdaget før de reiste ut av Norge», melder politiet.

De tre rumenerne er dømt til fem måneders fengsel og DN ene av de tre har fått utvisningsvedtak fra UDI. Hun skal sendes ut av landet.