NRK Meny
Normal

Har lite kunnskap om de minste

Mange foreldre plasserer nå barna sine i barnehagen når de er veldig små, men førskolelærerne kan for lite om de minste.


Førskolelærerne Sofia Andersson (tv) og Nina Jørgensen fra Kongsvinger

Førskolelærerne Sofia Andersson (tv) og Nina Jørgensen fra Kongsvinger.

Foto: Vera Wold

Stadig flere av de minste begynner i barnehagen, men kunnskapen om dem er ikke god nok. Det forsøker fylkesmannen i Hedmark nå å rette opp.

Har sovet i timen

Førskolelærerutdanninga har sovet i mange år når det gjelder pedagogikken for de minste. For utviklingen har gått raskt. Fra 1980 fram til i dag har andelen barn under tre år økt fra 3,7 til 36 prosent.

Nina Jørgensen og Sofia Andersson lærte lite om de minste i sin utdanning.

Nina: – Vi lærte mest om barna mellom tre og seks år.

Sofia: – Vi hadde ingenting om dette.


Svenske-hjelp

Men det har de to førskolelærerne gjort noe med. Fylkesmannen i Hedmark samarbeider nå med Karlstad universitet for å øke kompetansen til de barnehageansatte i fylket.

Over 50 førskolelærere i Sør-Hedmark har enten fullført studiet i småbarnspedagogikk, eller holder på med det nå.

Ifølge seniorrådgiver Annebjørg Soleim hos Fylkesmannen er det brukt over én million kroner på dette samarbeidet. Ønsket er å styrke barnes livssituasjon. Det starter med de aller yngste.

Stor forskjell på store og små


– Det er viktig at de minste får en best mulig start, og at førskolelærerne har best mulig innsikt i hva som kjennertegner små barns liv, sier Soleim.

For det er stor forskjell på de minste og de litt større barna.

– De minste barna har ikke språk på samme måte som de større barna. Det betyr at man må være god til å tolke barnas atferd, hjelpe dem til å sette ord på handlinger og til en god språkutvikling. De minste barnas sårbarhet for omsorg, leken og læringen er avhengig av de voksnes forståelse, sier Soleim.

Ny læring


Denne måneden skal en ny plan for førskolelærerutdanninga ut på høring, og noen eksperter mener ifølge Aftenposten at den ikke tar nok hensyn til de små barna.

Førskolelærer Sofia Anderssen har bare jobbet med større barn, mens Nina Jørgensen liker seg blant de minste. For begge bød fjernstudiet i småbarnspedagogikk ikke bare på hardt arbeid, men også høyere lønn og en helt ny innsikt:.

– Jeg kunne nok mye fra før, men nå skjønner jeg mer. Jeg er også blitt mer tålmodig, sier Nina.

– Jeg har fått et helt annet syn på småbarn, og hvor kompetente de er, sire kollega Sofia.