Håpet på midler som ikke kom

LILLEHAMMER (NRK): Lillehammer Kunstmuseum står uten direktør etter at Svein Olav Hoff gikk av, og over i en rådgiverstilling. Museumsstyret trodde midler fra statsbudsjettet skulle finansiere ny direktørstilling. Pengene kom ikke.

Audun Tron

FÅR IKKE MIDLER: Styreleder ved Lillehammer Kunstmuseum, Audun Tron mener han fikk klarsignal fra departementet om at penger til ny direktørstilling ville komme. Det gjorde de ikke.

Foto: Arne Sørenes / NRK

Lillehammer Kunstmuseum er et av de fremste kunstmuseum i landet. Her har direktør Svein Olav Hoff regjert siden OL-året 1994.

I april gikk Hoff brått ut i permisjon, før han i september gikk av som direktør og over i en stilling som spesialrådgiver ved museet.

– Det var hans initiativ, og det hadde jeg som styreleder veldig stor forståelse for, sier Audun Tron.

Det har ført til at museumsstyret har havnet i et uføre.

Håpet på midler som ikke kom

Styreleder Tron hadde nemlig håpet på å få den nye stillingen til Hoff finansiert over statsbudsjettet.

Staten finansierer 60 prosent av driften, og styret trodde på økt bevilgning siden både utstillingsareal og volum på samlingene har økt vesentlig de siste årene.

– Derfor hadde vi bedt om en faglig styrking av museet, uavhengig av Hoffs tilbaketrekning. I tillegg har vi bedt om midler til den retrettstillingen for Svein Olav Hoff, men vi har ikke fått noen ting, sier Tron.

Dette har ført til at styret nå har skutt seg selv i foten, da museet ikke har midlene som skal til for å tilsette ny direktør.

Mobilbilde fra Bidra

BLANT DE FREMSTE I LANDET: Lillehammer Kunstmuseum er blant de fremste kunstmuseum i landet. Styret ved museet trodde på økt bevilgning siden både utstillingsareal og volum på samlingene har økt de siste årene.

Foto: Arne Sørenes / NRK

– Ikke naivt

Styreleder Tron hevder han fikk klarsignal om at pengene ville komme, og mener derfor det ikke var naivt å håpe på penger til ny direktørstilling, selv om museet strengt talt har en direktør fra før.

– I utgangspunktet ville det kanskje vært naivt, men ikke med den kontakten jeg følte jeg hadde med departementet. Dette hadde de stor forståelse for, sier Tron.

Nå står museet uten direktør på ubestemt tid. NRK kjenner til at situasjonen skaper uro internt.

Tillitsvalgt for forskerforbundet ved museet, Liv Stubstad vil ikke la seg intervjue om saken. Tron på sin side er klar på at det haster med å få på plass en ny direktør.

– Vi kan ikke miste momentum i denne saken her. Vi jobber med prosessen med å få lyst ut stilling som ny direktør, mens vi parallelt jobber med finansieringen opp mot statlige myndigheter, kommune og fylkeskommune.

– Viktig at Kunstmuseet får en avklaring

Stortingspresident, Olemic Thommessen mener det er viktig med en avklaring for Kunstmuseet.

Olemic Thommessen (H)

VIKTIG MED AVKLARING: Stortingspresident, Olemic Thommessen mener det er viktig med en avklaring for Lillehammer Kunstmuseum.

Foto: NRK

Jeg har vært i kontakt med kulturministeren for å få bevegelse i denne saken, og det har jeg grunn til å tro at det vil bli, sier stortingspresident, Olemic Thommessen.

Thommessen regner med at det vil bli en kontakt mellom departementet og Kunstmuseet i løpet av en ukes tid.

– Her vil de få en mulighet til å få på bordet de problemstillingene som reiser seg her, både i forhold til direktørstilling og den generelle styrkingen av museet, sier Thommessen, og legger til at han tror det er en løsning i sikte.