NRK Meny
Normal

Hamar rammes hardt av streiken

Skoleelevene i Hamar rammes spesielt hardt av streiken. Alle de tre ungdomsskolene er stengt og de videregående skolene er delvis stengt. Nå rammes også de tre største barneskolene.

Anne-Grete Melby, grunnskolesjef i Hamar

Grunnskolesjef i Hamar, Anne Grete Melby synes elevene i byen rammes veldig hardt av streiken.

Foto: NRK

– Det er veldig bekymringsfullt. Både når det gjelder undervisning og det sosiale. Jeg er veldig bekymret for ungdommene, sier grunnskolesjef i Hamar, Anne Grete Melby.

Studiegruppe

Disse ungdommene møtes på biblioteket i Hamar for å drive med skolearbeid på egen hånd.

Foto: Frode Meskau / NRK

De 952 ungdomsskoleelevene på Hamars tre ungdomsskoler, har ikke fått møte på skolen igjen i det hele tatt etter ferien. Så godt som alle lærerne er i streik. Det samme gjelder cirka 1000 ungdomsskoleelever i Gjøvik.

I Hamar er også begge de videregående skolene rammet. Der får noen elever litt undervisning, mens andre ikke får noe tilbud.

Fra tirsdag i neste uke blir også de tre største barneskolene i Hamar rammet av streiken. På Prestrud, Storhamar og Rollsløkken skoler tas alle lærerne på 5. til 7. trinn ut i streik.

– Jeg skulle nok ønsket at de kunne spredd streikeuttaket litt mer, på noen flere kommuner. Hamar rammes veldig hardt, sier grunnskolesjef Melby.

 • Hamar Katedralskole:
 • 88 ansatte i streik.
 • Delvis undervisning for noen elever. Ingen undervisning for mange av elevene.
 • Storhamar videregående skole:
 • 62 ansatte i streik.
 • Delvis undervisning for noen elever.
 • Ajer ungdomsskole:
 • 25 lærere i streik.
 • Skolen er helt stengt og har vært det siden skolestart.
 • Ca 360 elever er rammet
 • Børstad ungdomsskole:
 • 32 lærere i streik.
 • Skolen er helt stengt og har vært det siden skolestart.
 • Ca 300 elever er rammet.
 • Ener ungdomsskole:
 • 33 lærere i streikt.
 • Skolen er helt stengt og har vært det siden skolestart.
 • 299 elever er rammet.
 • Storhamar barneskole:
 • 14 lærere tas ut i streik fra 2. september.
 • Det blir ingen undervisning for 5. til 7. trinn.
 • Prestrud barneskole:
 • 19 lærere tas ut i streik fra 2. september.
 • Det blir ingen undervisning for 5. til 7. trinn.
 • Rollsløkken barneskole:
 • 14 lærere tas ut i streik fra 2. september.
 • Det blir ingen undervisning for 5. til 7. trinn.

(Tallene er hentet fra Utdanningsforbundets nettside).

Bestemt seg for Hamar på forhånd

– Hvorfor tar dere ut så mange i streik i en og samme kommune, mens andre kommuner går fri?

– Det er en strategi at enkeltkommuner skal tas ut og synliggjøres, sier streikeleder i Hedmark, Egil Reinemo.

Han sier også at Utdanningsforbundet sentralt velger ut såkalte konfliktberedskapskommuner på forhånd, og Hamar ble en av dem foran dette oppgjøret. De ønsker heller ikke å ramme bare store byer, men også noen mellomstore.

– Så er det også et poeng at det letter jobben for oss i streikekomiteen at de streikende er noenlunde samlet geografisk, siden vi er arbeidsgivere for dem mens de streiker, sier Egil Reinemo.

storhamar videregående skole

62 ansatte på Storhamar videregående er i streik.

Foto: Mette Finborud Børresen / NRK

Totalt i hele Hedmark er 436 lærere i streik etter opptrappingen på tirsdag.

I tillegg til skolene i Hamar, er også Stange videregående skole og Elverum videregående skole rammet, mens Øvrebyen videregående skole i Kongsvinger blir rammet etter opptrappingen på tirsdag.

Ungdom i Gjøvik også utestengt

I Gjøvik i Oppland merkes også streiken godt. Også der er alle ungdomsskolene stengt nå. Der fikk noen klassetrinn møte til skolestart, men nå er alle utestengt igjen. Det vil si rundt 1050 ungdommer.

Streikemøte Gjøvik

188 lærere på barne- og undgdomstrinnene i Gjøvik er i streik.

Foto: Maria Ekerholt / NRK

På barne- og ungdomstrinnet tilsammen er 188 lærere ute i streik. Inkludert de videregående skolene som er rammet, er totalt 237 lærere i Oppland i streik, i følge Utdanningsforbundets tall.

Det er likevel bare halvparten av antallet i Hedmark.

En rekke større kommuner, som Bergen og Stavanger er hardere rammet av streiken, mens mange kommuner og fylker ikke er berørt i det hele tatt. Se oversikten for hele landet i denne reportasjen: Slik trappes lærerstreiken opp

Foreldrene ber om råd

Grunnskolesjefen i Hamar sier mange foreldre nå ringer henne og spør hva de skal gjøre.

Anne Grete Melby, grunnskolesjef

Tomt klasserom på Ajer ungdomsskole i Hamar.

Foto: NRK

– De er bekymret for tapet av undervisning, men også for at ungdommen deres ikke har noe fast holdepunkt og ikke kommer inn i noe fast mønster igjen etter sommerferien, sier Anne Grete Melby.

De spør om det er mulig å gi ekstraundervisning eller sende ut læreplaner o.l. Det er det ikke.

– Men elevene på ungdomsskolene kan hente skolebøkene sine nå. Vi oppfordrer dem til å bruke nettsteder og bøkene for å komme i gang på egen hånd, sier Anne Grete Melby.

Stengt for 5. til 7. trinn

Storhamar skole

Alle lærerne på 5. til 7. trinn på Storhamar skole tas ut i streik fra tirsdag.

Foto: NRK

Grunnskolesjefen liker også dårlig at barneskolen blir rammet av streiken nå. Fra 2. september blir også elevene i 5., 6. og 7. klasse utestengt fra skolen.

– Alle lærerne på 5. til 7. trinn på de tre største barneskolene blir tatt ut. Det blir kanskje igjen bare en eller to lærere. Det er mulig vi kan få til undervisning for en klasse på Presturd, men det er i tilfelle alt, sier Melby.

Anne Grete Melby ser med stor bekymring på at så mange ungdommer nå går rundt uten noe å gjøre.

– Situasjonen er spesiell for Hamar sin del. Det er ikke bra, sier Melby.