Normal

Mer betongarbeid enn forventet i kulturhuset

Hamars nye kulturhus kan bli dyrere enn antatt. Betongarbeidene er mer omfattende enn en først trodde, og nå sitter entreprenør og kommune i forhandlinger om hvem som skal ta regningen.

Hamar kulturhus

Hamars nye kulturhus kan bli dyrere enn antatt.

Foto: Illustrasjon: Vandkunsten

Betongarbeidene ved det nye kulturhuset i Hamar er komplekse, og kan bli dyrere enn først antatt.

Blir kulturhuset i Hamar for dyrt? Si din mening nederst i saken!

Fikk en overraskelse

Prosjektleder Ole Jonny Eriksen i Hamar kommune forteller at beskrivelser av hvor mye betong og armering en trenger blir estimert ut fra erfaringstall før anbudsrunden. Senere blir dette kartlagt i detalj.

Det var under denne kartleggingen at entreprenøren og kommunen fikk en overraskelse.

Armeringsmengden er vesentlig høyrere enn først antatt.

– Vi har hatt stort fokus på byggets mange grensesnitt og store kompleksitet, sier Ole Jonny Eriksen.

– Til tross for dette ser vi nå deler av byggeprosessen hvor både byggherre og entreprenør har blitt overrasket over en enda større kompleksitet enn forventet.

Ingen forsinkelser

Det betyr i praksis at betongarbeidene kan komme til å koste mer penger enn tidligere estimert, og nå sitter altså entreprenør og byggherre i forhandlinger om hvem som har ansvaret for regningen.

Eriksen vil ikke si hvor mye penger det kan være snakk om.

Han sier at prosjektet er en såkalt delt entreprise, det vil si at kommunen hadde ansvaret for å beskrive prosjektet før entreprenøren kom med sitt anbud.

Kulturhuset i Hamar har en prislapp på 667 millioner kroner, og skal stå ferdig i desember 2013. Betongarbeidene vil ikke forsinke prosjektet, mener Eriksen.

– Vi greier å unngå forsinkelser i forhold til en endelig ferdigstillelse av bygget, sier Eriksen, som understreker at budsjettrammen for bygget ligger fast.

– Vi ser imidlertid at vi akkurat i denne fasen av prosjektet må forholde oss til en økt risiko for å gå ut over budsjettrammen.