NRK Meny
Normal

Hamar blir politihovedstad

Nå er det offisielt: Politihovedkvarteret for Innlandet blir lagt til Hamar. Ordføreren er fornøyd, mens fylkesordføreren i Oppland er misfornøyd.

Hamar politistasjon

HAMAR VANT: Politidirektoratet har bestemt seg. Hamar blir hovedsete for det nye sammenslåtte politidistriktet for Innlandet.

Foto: Knut Røsrud

Kommunikasjonsrådgiver hos politiet i Hedmark, Karianne Dobloug, bekrefter at Politidirektoratet har bestemt at Hamar blir hovedkvarter for det nye sammenslåtte politidistriktet i Hedmark og Oppland.

Både Gjøvik, Hamar og Lillehammer ønsket å være hovedsete, men det var altså Hamar som vant.

Ikke så overraskende kanskje – politidirektoratet har tidligere innstilt på at Hamar bør velges som administrasjonssted for Innlandet politidistrikt.

Einar Busterud, tidligere ordfører i Hamar

FORNØYD: Ordfører i Hamar, Einar Busterud(By- og bygdelista), mener det var politifaglig riktig å legge hovedsete til Hamar.

Foto: Knut Sveen / NRK

– Vi hadde de beste politifaglige argumentene for at det skulle plasseres her, og det er det som er avgjørende, sier ordfører i Hamar Einar Busterud.

Han presiserer at dette ikke gir mange nye arbeidsplasser i Hamar, da politiets virksomhet er desentralisert.

– Men jeg er veldig fornøyd i dag, fastslår Busterud.

Lang vei mot mål

Det var 27 politidistrikt i Norge før regjeringspartiene ble enige om den såkalte nærpolitireformen i mai i år.

Etter mange runder ble det til slutt konkludert med at vi skal ha 12 politidistrikter. I november ble 10 nye politimestere utnevnt av Kongen i statsråd. To fikk fortsette som før.

I det nye Innlandet politidistrikt blir Johan Brekke ny politimester. Brekke er i dag politimester i Søndre Buskerud.

Politimesterne i de nye politidistriktene skal inngå i politidirektørens nasjonale ledergruppe. De vil bli gitt det strategiske lederansvaret for politidistriktene og skal sørge for rett prioritering på tvers av fagområder og geografi.

Det store spørsmålet fram til i dag har vært HVOR hovedkvarterene skal ligge i de nye politidistriktene.

Skuffede Opplands-politikere

Even Aleksander Hagen

SKUFFET: Fylkesordfører i Oppland, Even Aleksander Hagen (Ap), mener Gjøvik har kommet i bakleksa når det gjelder statlige arbeidsplasser og at det burde vært deres tur til å få det nå.

Foto: Privat

Og som vanlig når man har en lokaliseringsdebatt i Innlandet er få enige.

Sentrale politikere i både Gjøvik og Lillehammer har argumentert sterkt for at innstillingen fra Politidirektoratet burde gjøres om og bikkes i retning av dem.

Og i dag forteller fylkesordfører i Oppland, Even Aleksander Hagen, i klare ordelag hva han synes om at Gjøvik ikke blir politihovedsete for nye Innlandet politidistrikt. Han er skuffet.

– Av de tre mjøsbyene er det Gjøvik som har færrest statlige arbeidsplasser. Jeg mener dette var en gyllen anledning til å gi Gjøvik et ekstra løft når det gjelder slike arbeidsplasser. Avgjørelsen er beklagelig, sier Hagen.

SISTE NYTT FRA HEDMARK OG OPPLAND

Video fra Hedmark og Oppland

Elena fra Lillehammer er opptatt av de små bedriftene
Nils Thore Jansson fra Finnskogen mener mye om mangt, særlig om politikere og sentralisering.
Bar Hassan fra Follebu skal stemme for første gang