NRK Meny
Normal

Hadeland klimavinner

Kommunene på Hadeland har landets beste klimaregnskap. Bruken av bioenergi er tre ganger større enn landsgjennomsnittet.

Biobrensel
Foto: Bendiksby, Terje / SCANPIX

Det er tall fra Statistisk Sentralbyrå og Bioregionen som viser dette. -Vi har handlet istedet for å utrede, sier Helge Midttun, leder i Bioregion Hadeland.

Viktige deltakere

Mange har bidratt til at Hadeland er blitt bioregion nummer EN her i landet.  Energigården i Brandbu, HABIOL, Økovarme og Bioregionen er viktige bidragsytere i dette arbeidet. -De har stimulert folk til å tenke bioenergi, sier Helge Midttun.

-Mange bekker små

Midttun mener det er "de mange bekker små" som betyr noe i dette arbeidet. Folk må bevisstgjøres og bidra på sin måte. Tilsammen blir hver enkelts bidrag til en betydelig masse.

Look to Hadeland

 

 

 

Jens Stoltenberg holder 1. maitale på Jevnaker
Foto: Anne Marie Hvattum / NRK

Bioenergisatsinga på Hadeland er blitt lagt merke til her i landet. Statsminister Jens Stoltenberg viste til viste til Hadeland i 1. maitalen sin i år. Dessuten er landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen stadig på Energigården i Brandbu. Han mener Energigården er den fremste eksponenten for bioenergi i hele landet. Og i vinter utnevnte kommunal- og regionalminister Åslaug Haga Hadelandskommunene Gran, Lunner og Jevnaker til de aller første grønne energikommuner i Norge. 

 

 

 

Ministre varmer seg på biovarme
Foto: Anne Marie Hvattum / NRK

Fyrer med ved

Noe av det viktigste de tre Hadelandskommunene har gjort er å redusere metanutslippene fra avfallsdeponier. Men Helge Midttun i Bioregion Hadeland mener det er vel så viktig at de får hadelendingene til å fyre med ved igjen. I tillegg nevner han flisfyringsanleggenes betydning. Både skoler, sykehjem, gartnerier og mange garder blir nå varmet opp ved hjelp av flisfyringsanlegg.

Ikke nok

Helge Midttun mener imidlertid det ikke er noen grunn til å hvile på laurbærene. Nye støtteordninger og miljøvennlige investeringer må til, hevder Midttun. Dessuten mener han at alle nye bygg og boliger bør oppvarmes med vannbåren varme. -Det vil være et til som virkelig monner, sier Helge Midttun.