Griper inn mot hytteplaner

Viktig å bevare villreinen, mener Fylkesmannen i Oppland. Mener Ringebu og Lesja bryter med nasjonale målsettinger når de vil bygge hytter.

Reinsdyr på vidda
Foto: Arne A. Tønset / Scanpix

De to kommunene ønsker å etablere flere hyttefelter i villrein-områder.

Fylkesmiljøvernsjef Sigurd Tremoen mener også at det særlig for Lesja vil være uheldig, fordi det vil svekke søknaden om å få villreinfangsten inn på UNESCOs verdensarv-liste.

Ringebu bremser hytteplaner

Ringebu kommune kommer trolig til å redusere planene om hytteutbygging på steder som er i nærheten av villrein-områder.

Det sier leder i utvalget for plan og teknisk i Ringebu, Wictor Sandvold fra Høyre, etter at fylkesmannen har kommet med innsigelse.

Forundret over Fylkesmannen

Sandvold mener Fylkesmannen burde kommet med klarere signaler tidligere. Han er forundret over at Fylkesmannen kommer med såpass kraftige innsigelser uten at de har fått noen signaler.

 

Viktig at vi noen ganger sier nei til hyttebygging og ja til villrein

Sigurd Tremoen / Fylkesmiljøvernsjef

 

 Norge besitter de siste villreinfjella i Europa. Områdene det er snakk om er enten i eller i nærheten av villreinens leveområder. Hytter i området vil føre til økt ferdsel og det er ikke bra for villreinen, mener fylkesmiljøvernsjef Sigurd Tremoen.