Godkjente biler uten å kontrollere dem

En ansatt i et bilfirma i Hedmark er anmeldt for å ha EU-godkjent biler uten at de hadde vært på kontroll. – Alvorlig, sier Statens vegvesen.

Video EU-KONTROLL-070510-OS-162516-SI_OS.mp4

Bilfirmaet varslet selv Statens vegvesen da de oppdaget kontroll-juks.

Foto: Nyhetsspiller

Bilfirmaet er nå fratatt retten til å utføre EU-kontroller i seks måneder. Statens vegvesen mener det dreier seg om 38 biler som har fått godkjenning uten å ha vært inne på kontroll.

Torbjørn Seljevoll, juridisk rådgiver i Statens Vegvesen

Fagleder i Statens vegvesen, Torbjørn Seljevoll, sier de både vil anmelde den ansatte og trekke tilbake verkstedets godkjenning.

Foto: Runar Henriksen Jørstad / NRK

Det var bilfirmaet selv som kontaktet vegvesenet da de oppdaget det.

Bilfirmaet visste ikke noe om det, sier fagleder i Statens vegvesen, region øst, Torbjørn Seljevoll.

– Vedkommende har via datasystemet til arbeidsgiver lagt inn disse bilene som EU-godkjent. Hvordan han har hatt kontakt med de enkelte bileierne er vi noe usikre på. Vi har politianmeldt det, så det vil eventuelt en etterforskning fra politiet sin side kunne avdekke, sier Seljevoll.

NRK har flere ganger forsøkt å komme i kontakt med den ansatte som er anmeldt, men har ikke lyktes.

– Feil å straffe bilverkstedet

Bilfirmaets advokat sier dette er en tragisk sak og at firmaet ser svært alvorlig på det.

– Det var jo verkstedet selv som varslet Statens vegvesen om forholdet da det ble oppdaget, og at verkstedet nå er den parten som blir straffet for dette er svært alvorlig, beklagelig og etter vårt syn feil, sier advokat Lars Østby-Deglum.

Statens vegvesen mener imidlertid at firmaet har hatt for dårlige rutiner. I tillegg til å anmelde den ansatte, vil de også tilbakekalle bilverkestedets godkjenning til å utføre periodiske kjøretøykontroller i seks måneder.

– De har plikt til å ha sikkerhet og kontrollrutiner rundt innsendelse av kontroller. Hvis de hadde hatt gode rutiner ville de også ha oppdaget dette mye tidligere, sier Seljevold.

Men bilverkstedet mener de ikke har for dårlige rutiner.

– Vi mener at rutinene til selskapet er gode og helt i tråd med lignende selskapers kontrollrutiner, sier advokat Østby-Deglum.

Farlige biler på vegene

Bilverksted

Tukling med EU-kontroller er en fare for trafikksikkerheten.

Foto: Colourbox

I fjor ble over 30 firmaer i Norge fratatt retten til å foreta EU-kontroller. Seljevoll sier det er alvorlig at biler får godkjent den periodiske kjøretøykontrollen uten å ha vært til kontroll.

– Det medfører at biler som ikke skulle vært på veien på grunn av dårlig tilstand er på veien, og det kan medføre stor fare for trafikksikkerheten, sier Torbjørn Seljevoll.

For bilfirmaet i Hedmark kan det få store økonomiske konsekvenser å miste retten til å utføre EU-kontroller i seks måneder. De vil derfor anke vedtaket, sier advokaten deres.

– Selskapet har spilt med åpne kort og hatt en utro tjener, og da mener vi det er feil at det er selskapet som skal straffes, sier Lars Østby-Deglum.