NRK Meny
Normal

Glad for at lærerstreiken endelig er slutt

– Jeg føler en enorm lettelse, og er utrolig takknemelig for alle de som har stått i front i denne kampen, sier fylkesleder Tone Stangnes Gjerstad i Utdanningsforbundet i Hedmark etter at lærerstreiken er over.

Utdanningsforbundet i Hedmark.

NØDVENDIG KONFLIKT: Fylkesleder Tone Stangnes Gjerstad i Utdanningsforbundet i Hedmark mener resultatet nå viser at det var helt nødvendig med en streik.

Foto: Stig Karlo Helstrøm

Hun fikk beskjed mandag morgen om at partene i lærerkonflikten er blitt enige om et forhandlingsresultatet.

– Jeg har ikke hatt tid til å se veldig mye på detaljene ennå. Men det er klart at en tøff og veldig nødvendig streik har ført fram, og at Utdanningsforbundet og lærerorganisasjonene har klart å beholde den fleksibiliteten som lærerne trenger for å kunne gjøre en god jobb. Det er vel hovedoverskriften, sier hun.

Punktet i den nye arbeidstidsavtalen om at lærerne må godta mer bundet arbeidstid har vært kjernen i striden mellom arbeidsgiverorganisasjonen KS og fagforeningene.

Nå har altså lærerne vunnet fram på dette punktet. De har godtatt at det lokalt jobbes med å finne gode arbeidstider, men dersom man lokalt ikke blir enige er det den tidligere arbeidstidsavtalen som gjelder.

– Nødvendig streik

Fylkesleder Tone Stangnes Gjerstad mener dette viser at det var helt nødvendig med en streik.

Det er jo tydelig at KS trengte den tiden her for å komme til et annet mandat og tilbud. Vi ser jo at en streik rammer tredjepart, men dette gjelder også fremtiden for norsk skole og det er også fremtiden for elevene. Vi tenker at det var nødvendig å ha streiken så lenge. Det tyder det på i og med at vi har klart å fram en løsning i dag, sier hun.

Partene er enige om at lærerne skal tilbake igjen på skolen i dag og får dagen i dag på å forberede seg. Elevene kan møte lærerne sine igjen i morgen til undervisning.

– Det å streike er tøft, og våre streikende har ytt mye. Jeg vil benytte anledningen til å takke dem for at de har tatt kampen for norsk skole. Det er en gledens dag. Nå skal vi gå inn og se på hva som ligger i avtaleteksten. Men når man har fått den fleksibiliteten man trenger, så er vi godt fornøyd med det, sier Stangnes Gjerstad.

KS er skuffet over resultatet

Kommunesektorens organisasjon, KS, gir uttrykk for lettelse over at streiken er over, men innrømmer samtidig at de er skuffet over resultatet av sonderingene.

– KS skulle gjerne hatt noe mer i denne avtalen. Vi skulle gjerne hatt et annet type resultat. Vi mener fortsatt at lærernes tilstedeværelse på skolen er et viktig punkt for å skape et godt læringsmiljø. Men slik situasjonen ble, er dette det beste vi kunne oppnå. sier styrelederen i KS, Gunn Marit Helgesen.

KS beskriver det som en seier for forhandlingssystemet at partene har klart å komme fram til en løsning på egen hånd.

Hovedtrekkene i den nye løsningen er at:

•Det må være partsenighet på den enkelte skole for at det skal kunne iverksettes lokale arbeidstidsordninger. Ved uenighet bruker man en tvisteløsning med mekling i kommune eller fylkeskommune.
•Er partene fortsatt uenige, gjelder samme tilstedeværelsesplikt som i den gamle avtalen.
•Den gamle avtalen blir stående i inneværende skoleår. Den nye avtalen gjelder fra 01.august neste år.
•Partene fortsetter samtalene i et partssammensatt utvalg som skal se på reformer og nye ordninger i løpet av denne tariffperioden.

Løsningen gir dermed lærerne en stor seier i form av vetorett når det gjelder stridsspørsmålet om mer bunden arbeidstid.

– En tøff men nødvendig streik har ført fram. Jeg vil takke de streikende for den jobben de har gjort. Vårt sentralstyre kan anbefale denne løsningen. Det skal være lokale prosesser, men lærarane kan ikke pålegges mer bunden tid enn i dag. De kan ha mer bunden tid dersom de ønsker det, sier leder i Utdanningsforbundet Ragnhild Lied.