Gjøvikmarken kan bli avlyst

– Det er en reell fare for at Gjøvikmarken blir avlyst, sier Svein Håvar Korshavn, som er daglig leder i paraply-organisasjonen "Byen vår Gjøvik".

Gjøvikmarken

Gjøvikmarken i fjor.

Foto: NRK

– De tilbakemeldingene vi har fått viser at det er vanskelig å se for seg større arrangementer på Gjøvik gård i fremtiden. Dette er på grunn av veldig strenge regler knyttet til fredningsbestemmelsene. Dessverre gjelder disse reglene spesielt Gjøvikmarken. Arrangøren er veldig i tvil om det er mulig å arrangere den 50. utgaven av marken seinere i år, sier Korshavn.

Gjøvik gård ble vernet i 1997, og siden den gang har det kommet flere begrensninger som arrangørene av marken må forholde seg til. Blant annet gjelder dette antall gjester, antall stoler som kan bringes inn på området og hvilke kjøretøy som får lov å kjøre inn.

– Marginale skader

Vernet av Gjøvik gård har det vært strid om i flere år. På den ene siden står Mjøsmuseet, Gjøvik Gårds Venneforening og fylkeskonservatoren, som alle mener at gressplenen og trærne har tatt skade av Gjøvikmarken, der det er 30.000 besøkende og tunge kjøretøyer.

På den andre siden står deler av kulturlivet og næringslivet, som mener at verneentusiastene overdriver og at skadene er minimale:

– Det er veldig delte oppfatninger om hva slags skader disse arrangementene på fører gjøvik gård. i hovedsak dreier dette seg om marginale skader på gresset, sier Korshavn.

Dette er ikke fylkeskonservator i Oppland Daginn Claudius enig i:

– Det er kjøreskader på røtter og trestammer, og det er for tunge kjøretøy ute på plenarealene. Dette fører til en negativ effekt på kort sikt, altså at gresset blir brunt og lignende. Men på lengre sikt vil man få en kompresjon av jorda slik at jordstrukturen blir ødelagt. Da vil vi trenge store tiltak for å reparere dette.

Svein Håvar Korshavn

Svein Håvar Korshavn frykter at Gjøvikmarken kan bli avlyst

Konfrontert med Cladius' påstand hevder Korshavn at han sitter på betydelig dokumentasjon av omfanget av skadene på Gjøvik gård, og at det også har vært hentet inn trekonsulenter som ikke deler fylkeskonservatorens oppfatning.

Ikke noe alternativ til Gjøvik gård

På torsdag holdes det et krisemøte i kommunen der partene skal prøve å bli enige i år, slik at Gjøvikmarken kan arrangeres på Gjøvik gård for 50. år på rad. Det haster nemlig - arrangørene vil ha nasjonale toppartister og spørsmålet er om alle kan komme på sju ukers varsel. Og Korshavn er soleklar på at det ikke finnes noe alternativ til Gjøvik gård:

– Per i dag er det ikke mulig å arrangere Gjøvikmarken 2011 noe annet sted enn Gjøvik gård, sier han.