NRK Meny
Normal

Norges tregeste togstrekning kan få dobbeltdekkere

Regjeringa ønsker å utvikle Gjøvikbanen.

NSB-tog

Regjeringen ønsker at flere skal bruke Gjøvikbanen.

Foto: Bjørn Christian Jacobsen / NRK

– Gjøvikbanen frakter mye folk men den er veldig nedslitt. Vi tror potensialet for antall reisende er mye større enn det som er tilfelle i dag, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Samferdselsdepartementet har i dag sendt brev til Jernbaneverket om å vurdere tiltak som kan bidra til mer togtrafikk på strekningen Oslo–Gjøvik.

– Vi ønsker å se på muligheten for økt frekvens, for utbedringer i infrastruktur og for bedre vognmateriell. Denne strekningen kan for eksempel være aktuell for toetasjes togsett, sier Solvik-Olsen.

Dobbeltdekkertog kan komme på Vestfoldbanen.

Dobbeltdekkertog kan komme på Gjøvikbanen.

Foto: Bombardier

Norges tregeste togstrekning

Gjøvikbanen mange svinger

Jernbanelinja langs Gjøvikbanen er den samme som da den ble bygget for 104 år siden.

Foto: Arvid Torsgard / NRK
Regn ved Gjøvikbanen

Kundeundersøkelser viser at passasjerene på Gjøvikbanen er fornøyd med komforten om bord og med personalet. Men reisetida er de ikke fornøyd med.

Foto: @awesnes / Instagram

Mange langs denne banestrekningen har lenge kjempet for en utbedring av Gjøvikbanen. NRK har tidligere omtalt at Gjøvikbanen er Norges tregeste togstrekning. Togene på Gjøvikbanen går nesten like sakte nå som på begynnelsen av 1960-tallet, da det fortsatt var damptog på strekningen.

NSB Gjøvikbanen fikk vinteren 2014 en bot på over 1 million kroner etter forsinkelser.

– Det er InterCity-strekningene ut fra Oslo som har hatt størst prioritert. Vi ser ønsket om å kikke på andre strekninger uten at en skal nedprioritere InterCity-satsingen. Da er Gjøvikbanen spesielt interessant for oss, sier Solvik-Olsen.

Får ros

Samferdselsministeren får ros og støtte fra Venstres stortingsrepresentant fra Oppland og Gjøvik, Ketil Kjenseth.

– Dette er helt i tråd med Venstres program og ønsker. Nytt materiell og avgang hver time fra Gjøvik, samt hvert 20 minutt fra Jaren, vil bety en stor forbedring både i regularitet og komfort.

– Det enste jeg savner omtale av, er flere stasjonsombygginger slik som Harestua stasjon og sanering og sikring av planoverganger. Men dette får vi komme tilbake til, sier Kjenseth.

Også Gjøviks ordfører er fornøyd.

– Regjeringas satsing på Gjøvikbanen er helt strålende. Jeg vil rose regjeringas offensive tilsvar til noe vi har jobba med lenge. Dette inspirerer til videre arbeid, sier Bjørn Iddberg, ordfører i Gjøvik.

Iddberg er enig i at timesavganger, større hastighet og bedre vognmateriell er viktige tiltak som må på plass fort.

På tide

– Det er på tide at regjeringa lytter til det arbeidet som er gjort for Gjøvikbanen, sier regionsjef i Gjøvikregionen, Tore Jan Killi.

Flere ut av byene

Samferdselsministeren mener det er positivt at togstasjonene ligger sentralt plassert i tettstedene på strekninga mellom Oslo og Gjøvik.

– Omlandet til Gjøvikbanen har store tilgjengelige areal som kan ta sin del av befolkningsøkningen på Østlandet, sier Solvik-Olsen.

Konkurranse om persontransport

Gjøvikbanen ble som første og hittil eneste persontrafikkstrekning på jernbane i Norge satt ut på anbud i 2005. NSB Gjøvikbanen vant da konkurransen, og har avtale med staten om å drive persontransport ut 2017.

–Det er viktig å se på hva vi må gjøre på materiellsiden for å få til et best mulig anbud når vi setter ut denne strekningen på ny konkurranse om noen år, sier Solvik-Olsen.

Gjøvikbanen minutt for minutt

SISTE NYTT FRA HEDMARK OG OPPLAND

  • Spellemann til Frida Ånnevik

    Frida Ånnevik fra Hamar fikk i kveld Spellemannprisen i kategorien viser. Ånnevik fikk prisen for albumet "Flyge fra", som kom ut i oktober 2017.Dette er Frida Ånneviks tredje Spellemannpris

    Frida Ånnevik
    Foto: Anja Elmine Basma
  • Kollisjon i Elverum

    Det har vært en kollisjon på Riksveg 3 i Elverum nord for Elgstua i retning Rena. Det er mulig å passere forbi.