Gjøvik - bybåten (1902)

 

Gjøvik
Foto: Mjøssamlingen

Den ble brukt til gods, melk og passasjerfrakt mellom Hamar og Gjøvik. I 1912 gikk båten til bunns i Mjøsa etter å ha kollidert med Tordenskjold. DS Gjøvik ble hevet og ombygd. Ti år seinere ble båten forlenget. I 1939 ble "Gjøviken" hogd.

Krøtter og hester ombord

DS Gjøvik var en av bybåtene på Mjøsa. Hamar var først ute. I 1888 kom DS Hamar i trafikk på Mjøsa.Skreia fikk sin båt i 1902, og først i 1908 pløyde DS Lillehammer Mjøsas bølger.

Gjøvik førte post og anløpsstedene var mange. Ofte var det melkespann som dominerte dekket. Det var transporter både til meieriet i Gjøvik og melkefabrikken på Kapp. Ved ett høve var det 35 krøtter om bord i båten, og en annen gang var "passasjerene" 21 hester.

Gjøvik hadde ord på seg å være en god sjøbåt og maten om bord gikk også for å være god. Etter forliset i Nes-sundet var det en ny og forbedret utgave som opptok sin gamle rute. Båten var forlenget og hadde fått en ny salong mellom styrhuset og pipa. samme året