Gir ut selvmords-veileder to år for sent

To år etter planen har Helsedirektoratet lansert en veileder om forebygging av selvskading og selvmord. Rådene skal gi norske kommuner mulighet til å gripe inn tidligere.

Minnemarkering på Lillehammer

MINNEMARKERING: I juni arrangerte lokale ungdommer i Lillehammer en minnemarkering etter at flere ungdommer i nærområdet tok sitt eget liv.

Foto: KJELL ÅGE KAMPESTUEN / NRK

I 2014 lovte Helsedirektoratets handlingsplan for selvmords og selvskading at det skulle utarbeides veiledende materiell for kommunene innen 2015. Først to år etter, kom i juni i år den første veilederen.

– Det har vært et omfattende arbeide med høye krav til kvalitet som det har tatt lengre tid å utarbeide enn vi i utgangspunktet hadde beregnet, forteller avdelingsdirektør i Helsedirektoratet Anette Mjelde.

Mener kommunene kan komme tidligere inn

Sammen med Nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging (NSSF), regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS), kommuneansatte og Mental Helse har Helsedirektoratet utarbeidet en rekke råd til norske kommuner.

Materialet skal veilede kommunene til å etablere et godt tilbud for forebygging og oppfølging av selvskading og selvmord.

Anette Mjelde

STOR BETYDNING: Anette Mjelde tror veilederen har stort potensial for forebygging.

Foto: Gøril Furu / NRK

– Kommunen har dermed en unik posisjon til å komme tidligere inn med forebygging, behandling og oppfølging slik at personene får den hjelpen de har behov for, sier Mjelde.

– Kommunene har ulike ressurser, derfor vil dette materiellet være til god hjelp og kan brukes som en "arbeidsmal", sier helse- og omsorgsminister Bent Høie til NTB.

– På høy tid

Åpner opp Villa Utsikten

ÅPENT HUS: Villa Utsikten i Lillehammer var åpent i mai etter at flere unge i byen tok sitt eget liv.

Foto: Line Fosser Vogt / NRK

Tidligere i år opplevde både Trondheim og Lillehammer en bølge av selvmord blant unge. I Trondheim valgte grunnskolen å sende ut skriv til foreldre og foresatte med oppfordring om å ta ekstra godt vare på ungdommene etter flere selvmord og selvmordsforsøk i byen. I Lillehammer åpnet kommunen dørene for dem som ønsket å ha noen å prate med etter at minst fire ungdommer tok sitt eget liv i løpet av våren.

Landsleder i Mental Helse, Kristian Kise Haugland mener det er positivt at kommunene nå får en standard å måle seg mot.

– Det er på høy tid å få et helhetlig sett med retningslinjer for hvordan kommunene skal ivareta sitt ansvar, sier han.

Til tross for at det har tatt tid å utarbeide rådene, er Haugland glad for at de nå er på plass.

– Det viktigste her er at kommunene anbefales å oppnevne bestemte kontaktpersoner, sier han.

Kristian Kise Haugland i Mental Helse

POSITIV: Kristian Kise Haugland er glad for at kommunene får klare retningslinjer å forholde seg til.

Foto: PRIVAT

Kommunene må følge opp selv

Kommunene har selv ansvaret for å følge opp rådene fra Helsedirektoratet ettersom de kun er en anbefaling og ikke en forskrift.

– Det tror jeg kommer til å skje i svært varierende grad, men nå har vi i hvert fall en slags standard som vi kan vurdere kommunene opp mot og gi beskjed hvis vi opplever at de henger etter, sier Haugland.

Helsedirektoratet oppfordrer kommunene til å utarbeide en plan for forebyggende arbeid.

– Det bør sikres at det er en aktivt oppsøkende hjelp der det er behov for det, sier Mjelde.