NRK Meny
Normal

Gardeskolen til Elverum

Gardeskolen blir lagt til Elverum. Det gir 24 nye befalsarbeidsplasser, og rundt 1.300 soldater til Elverum hvert år.

Hans Majestet Kongens garde
Foto: Heiko Junge / Scanpix

Elverum og Terningmoen har konkurrert med Sessvollmoen leir om å få gardeskolen. Men i dag bestemte Generalinspektøren for Hæren at skolen skal legges til Elverum.

Fint for soldatene

- Nærheten til Elverum by, var en grunn til at Terningmoen ble valgt, ut i fra et velferdsmessig synspunkt.

Det sier brigader og stabssjef i Hærstaben, Arne Skjærpe. I tillegg ble det lagt vekt på nærheten til Østerdal garnison og Rena Leir, spesielt på grunn av de gode skyte- og øvingsfeltene.

300 i august

De første 300 soldatene inntar Terningmoen i august. Og hvert kvartal vil det komme 300 nye rekrutter til Gardeskolen, som er HMKGs rekruttskole. Gardeskolen vil også gi 24 arbeidsplasser for befal, i tillegg til noen sivilie stillinger i administrasjonen.

Glad ordfører

Ordfører Terje Røe i Elverum er naturlig nok veldig glad for avgjørelsen i dag.

- Dette betyr flere arbeidsplasser og det betyr aktivitet i militærleiren igjen. Den har vi sett har vært nedadgående, og det er ikke bra, sier ordføreren.

Han er også opptatt av at Gardeskolen, soldatene og arbeidsplassene, vil gi viktige ringvirkninger for Elverum.