NRK Meny

Garden fortsetter på Terningmoen

Gardeskolen videreføres på Terningmoen i Elverum. Det går fram av forsvarssjefen forslag. Gardeskolen som utdanner rekrutter til Hans Majestets Kongens Garde har stor betydning for virksomhet i leieren. En ny territorriell komando som skal lede HVs styrker over hele landet skal integreres i Heimevernstaben på Terningmoen. Kommandoen skal være operativ innen 2020.