NRK Meny
Normal

125 kjøretøy på denne gården skal kastes

Gausdal kommune har fått rettens kjennelse til å tvangsrydde en gård for gamle kjøretøy og skrot. Kommunen vil fjerne rundt 125 gamle kjøretøy og en stor mengde redskaper, mot eierens vilje.

Tvangsrydder gård i Gausdal

Rundt 125 gamle kjøretøy på gården i Gausdal skal nå kastes.

Foto: NRK

Gausdal kommune begynte tvangsryddingen i september, men måtte stoppe da gårdeieren fikk medhold i en begjæring om midlertidig forføyning.

Nå har Sør-Gudbransdal tingrett gitt Gausdal kommune medhold i saken, slik at tvangsopprydningen kan fortsette.

Det er et stort antall kjøretøyer og redskaper som skal fjernes fra gården:

 • 46 traktorer
 • 29 lastebiler
  Tvangsrydder gård i Gausdal

  Gårdeieren mener maskinene har verdi og ikke er avfall.

  Foto: NRK
 • 36 lastebilredskaper
 • 21 personbiler
 • To busser
 • Fem hjullastere
 • Tre bulldosere
 • Tre gravemaskiner
 • Fire trucker
 • En tråkkemaskin
 • En veghøvel
 • En dumper
 • 31 anleggsredskaper

I tillegg er det snakk om en stor mengde traktorredskaper, som dekk, ploger, såmaskiner, møkkapumper og harver. Og også motorer, tanker, kanner, fat og tønner skal fjernes.

Stygt å se på

Mye av dette er plassert ute i naturen, mens resten står rundt omkring på gården. Gausdal kommune mener det er stor forurensningsfare og også stor visuell forurensning, fordi det er stygt å se på.

Gårdeieren mener kjøretøyene og redskapene har antikvarisk verdi og har sagt at han restaurerer og omsetter kjøretøyene. Dessuten har han sagt at han trenger mange av gjenstandene til rehabilitering og vedlikehold av låven.

Det finner ikke retten troverdig. Retten kan heller ikke se at gårdeieren har hatt dokumenterte inntekter på noen av kjøretøyene eller gjenstandene de siste årene.

Definert som avfall

Retten legger til grunn at gjenstandene kommunen vil kaste er avfall.

«At gjenstandene lagres i håp om at det skal få verdi for fremtiden, alternativt at gjenstanden har økonomisk verdi eller kan utnyttes på en eller annen måte, unntar ikke gjenstanden fra avfallsdefinisjonen», heter det i kjennelsen.

Retten mener også at gårdeieren har fått rimelig tid på seg til å gjøre noe med alle kjøretøyene selv, uten at han har gjort det.

Sør-Gudbrandsdal tingrett har gitt Gausdsal kommune fullt medhold i saken og den midlertidige forføyningen (stopp i ryddingen) som gårdeieren fikk gjennom er nå opphevet.

Gårdeieren må også betale 60.000 kroner til Gausdal kommune.

Begynner å rydde om få dager

Torbjørn Furuhaugen

Torbjørn Furuhaugen i Gausdal kommune er glad retten har bekreftet at de handler riktig når de tvangsrydder gården.

Foto: NRK

– Nå kommer vi til å starte opp igjen med ryddingen og fullføre den, sier enhetsleder Torbjørn Furuhaugen i Gausdal kommune.

Det tror han vil skje i løpet av noen få dager. Og han er glad for bekreftelsen de får i denne kjennelsen.

– Det er litt godt å se at vi ikke har gjort noen feil. Vi skal håndheve forurensningsloven og det er godt å få bekreftet fra retten at vi har gjort det på en riktig måte, sier Torbjørn Furuhagen.

Vil stoppe ryddingen

Men eieren av gården og hans advokat vil fortsatt kjempe i mot.

– Vi vurderer å anke kjennelsen til tingretten. Så får vi se om kommunen vil avvente behandlingen av en eventuell anke eller om det blir en ny runde der vi må forsøke å få stoppet kommunen fra å sette i gang på ny, sier gårdeierens advokat, Liv Krukhoug til NRK.

Gausdal kommune har fått rettens kjennelse til å tvangsrydde en gård for gamle kjøretøy og redskaper. Advokaten til gårdbrukeren, Liv Krukhoug, ber kommunen snakke med dem først.

Ber Gausdal kommune vente med tvangsrydding

– Maskinene skal på lager

– Sønnen til Engeland (eieren) skal overta gården og han vil ha en ordning med farens samling av maskiner og redskap. Så Engeland er innstilt på å selge noe og sette resten på egnet lager. Det er faktisk hans tanke, sier advokat Liv Krukhoug.

Hun sier saken derfor vil løse seg i minnelighet, hvis bare kommunen vil avvente litt til.

Slik så det ut på gården i september i år. Gardbruker Ole Jon Engeland mener hva som er skrot og søppel kommer an på øyet som ser:

Tvangsryddinga av et gardsbruk i Gausdal er midlertidig stoppa etter en kjennelse i Tingretten. Kommunen vil fjerne og destruere 650 gamle traktorer og maskiner som står lagra på garden, mot eierens vilje.

Tvangsrydding av gård

SISTE NYTT FRA HEDMARK OG OPPLAND