Normal

Ga million-garanti uten fullmakt

Fylkesråd i Hedmark, Eva Arnseth, garanterte for seks millioner kroner i støtte til firmaet Scan4News uten å informere resten av fylkesrådet.

Eva Arnseth

Fylkesråd for Ap i Hedmark, Eva Arnseth, garanterte for millionstøtte til Hamar-firmaet allerede to uker før søknad om støtte ble sendt til fylkesrådet.

Foto: Hedmark Fylkeskommune

Jeg har ikke forsøkt å holde garantien jeg ga til Scan4News hemmelig. Jeg har bare ikke snakket om garantien i saksbehandlingen vi hadde inn mot fylkesrådet, forklarer Arnseth til NRK Hedmark og Oppland.

23. februar Hamar-firmaet Scan4News en søknad til fylkesrådet i Hedmark om seks millioner kroner i støtte over tre år til et forskningsprosjekt, et samarbeidsprosjekt med blant annet Høgskolen i Gjøvik og den nederlandske stat.

Men allerede to uker før søknaden ble sendt til fylkesrådet, hadde Scan4News fått garantien om pengestøtte. Det var fylkesråd Eva Arnseth som garanterte beløpet, uten at resten av fylkesrådet var orientert.

Ga garantien for å sikre godkjennelse i Brussel

Arnseth forteller at garantien ble gitt i februar for å sikre at forskningsprosjektet ble godkjent i Brussel:

Prosjektet måtte ha garantier om pengestøtte fra den norske stat. Fristen om garanti for pengestøtte fra den nederlandske stat gikk ut i midten av februar. På grunn av lang saksbehandlingstid i fylkesrådet kom fagenheten og fylkesrådsleder frem til at vi måtte garantere for pengestøtte før saken var ferdigbehandlet for å sikre at prosjektet også fikk støtte i Nederland, sier Arnseth.

Først 16. april fikk Fylkesrådet i Hedmark saka på bordet. Heller ikke da orienterte Eva Arnseth resten av Fylkesrådet om garantien hun ga over to måneder tidligere, skriver Østlendingen.

Saksutredningen av forskningsprosjektet i regi av Scan4News viste at prosjektet er meget risikofylt.

Tidligere hadde Scan4News fått avslag på søknad om støtte fra Norges forskningsråd, Innovasjon Norge og to departementer.

Reagerer på Arnseths saksbehandling

Aasa Gjestvang

Fylkesråd Aase Gjestvang stemte imot å støtte forskningsprosjektet til Scan4News, blandt annet på grunn av måten Eva Arnseth behandlet saken.

Foto: Jan Egil Løvbak / NRK

Søknaden om pengestøtte ble nylig innvilget i fylkesrådet med tre mot en stemme. Åsa Gjestvang (Sp) stemte mot, blant annet på grunn av Arnseths behandling av saken:

Det er fryktelig viktig for oss politikere at vi har en nøyaktig, orntlig og etterettelig saksgang, så det var en av grunnene til at jeg stemte mot å gi pengestøtte til forskningsprosjektet, sier Gjestvang.

I dag skal fylkesrådet i Hedmark ha et møte hvor de skal gjennomgå saksbehandlingsrutinene internt.