NRK Meny
Normal

Går til sak mot staten for å stoppe ulvejakt

Verdens naturfond meiner planane om å skyte 50 ulvar denne vinteren er ulovleg. Nå tek dei saka til retten.

Ulv

Denne ulven vart skote i Romedal i Stange i oktober. Den er ein av seks ulvar som er skote i lisensjakta sålangt.

Foto: SNO/Jan Huseklepp Wilberg

I september vart det klart at regjeringa godkjenner skyting av til saman 26 ulvar utanfor ulvesona i den såkalla lisensjakta. I tillegg er det forslag om jakt på 24 ulvar innanfor ulvesona, noko Klima- og miljødepartementet skal avgjere innan nyttår.

Verdens naturfond (WWF) meiner den planlagde jakta vil vere i strid med både Grunnlova, Bernkonvensjonen og naturmangfaldlova.

– Nok er nok. Vi har forsøkt alle andre verkemiddel. Ulvejakta er lovstridig og må stansast før det er for seint å redde ein kritisk truga art, seier miljøpolitisk leiar Ingrid Lomelde i ei pressemelding.

Seks skotne allereie

Så langt har fem ulvar vorte skote under lisensjakta i haust. WWF meiner at ulven, som står på raudlista for truga artar, ikkje kan jaktast på.

Nå har dei saksøkt staten fordi dei meiner jakta ikkje er lovleg. I tillegg krev dei at ulvejakta i Østfold, Akershus, Oslo og Hedmark blir stoppa umiddelbart fram til saka er avgjort i retten.

– Vi må få ein berekraftig ulveforvaltning som sikrar bestanden på lang sikt, og som samtidig set i gang betre tiltak for å redusere konfliktane med beitedyr, seier Ingrid Lomelde i WWF.

SISTE NYTT FRA HEDMARK OG OPPLAND

 • Store problemer på E6

  Det er store problemer både nordover og sørover på E6 i Ringsaker. Mellom Rudshøgda og Moelv er nordgående løp sperret av en kjedekollisjon mellom fire personbiler og to trailere. Sørgående løp ved Bergshøgda sør for Brumunddal er sperret av en trailer som har fått stopp. Det er uvisst når problemene er løst, ifølge politiet.

  Laster Twitter-innhold
 • Ammekyr stengt inne

  Totalt ti ammekyr er stengt inne i fjøset som har rast sammen. fire av dem sitter fast. Det er tyngden av snøen som er årsaken til at fjøset har rast sammen.

 • 20-åring dømt til 10 års fengsel

  Eidsivating lagmannsrett har dømt en 20-åring fra Hamar til fengsel i 10 år for seksuelle overgrep mot 39 jenter. Det skriver HA. Det er ett år mer enn i tingretten. Han er dømt for både fysiske overgrep og overgrep via nettet. Les alt om saken her.