NRK Meny
Normal

Museumsforfall for milliarder

Norske museer har et etterslep på vedlikehold av gamle hus for milliarder av kroner. Det vil kreve noen tøffe valg framover.

Åsetbygningen trenger vedlikehold for 5 millioner

MÅ VEDLIKEHOLDES: Her sov kong Karl Johan under sin kroningsferd gjennom Østerdalen til Trondheim i 1818. Nå trenger Åsetbygningen fra 1795 vedlikehold for 5 millioner kroner.

Foto: Torunn Myhre / NRK

– Vi har allerede solgt to av bygningene våre. Og kanskje må vi selge flere. Vi står foran mange vanskelige valg, og det er et tungt ansvar å ha på sine skuldre.

Musemsdirektøren må ta tøffe valg

VANSKELIGE VALG: Direktør for Anno museum, Harald Jacobsen, innser at han har noen tøffe valg foran seg.

Foto: Torunn Myhre / NRK

Harald Jacobsen er direktør for landets største samling av kulturhistoriske bygninger. Anno Museum i Hedmark har 500 gamle bygninger å ta vare på. En ny kartlegging viser at forfallet har en prislapp på oppimot 250 millioner kroner.

– Riktignok bruker vi flere millioner hvert år på vedlikehold, men en så stor sum vil vi aldri få, sier han.

På jakt etter forfallet

På Domkirkeodden i Hamar banker Knut-Arild Nordli konsentrert med en liten hammer på en gammel og værbitt tømmervegg.

– Her ja, her er det helt lealøst inni. Hører du den dumpe lyden? Denne stokken er råtten tvers gjennom.

Knut-Arild er antikvarisk håndverker og har fått jobben med å sjekke tilstanden på samtlige kulturhistoriske bygg i Anno museums eie. Det er første gang museet gjør en slik fullstendig gjennomgang.

– Det er nokså tidkrevende. I snitt bruker jeg en og en halv dag på hvert hus, så det blir jo noen arbeidstimer før jeg er ferdig med alle 500, sier han.

Kartlegger råteskader på gamle hus

FINNER SKADENE: Knut-Arild Nordli banker seg fram til råteskader i de gamle tømmerveggene.

Foto: Kristina Skamsar / NRK

Nå er det tredje sesongen han holder på, og det er hans grundige undersøkelser som ligger til grunn for museets tallfesting av forfallet.

– Jeg har sett mye lekkasjer og råteskader i vegger og bunnsviller, men også mange råtne tak. Mange av skadene kunne vært unngått dersom husene var blitt passet bedre på.

– Det er trist å registrere at forfallet kommer opp i slike summer, men det er jo resultatet av flere generasjoner med forsømt vedlikehold, sier han.

Et viktig arbeid

– På dette rommet har sjølveste kong Karl Johan sovet.

Konservator Jorunn E. Gunnestad viser fram stedet hvor kongen sov en natt på sin kroningsferd gjennom Østerdalen opp til Trondheim i 1818. Åsetbygningen står på Glomdalsmuseet i Elverum, en avdeling under Anno Museum.

– Denne bygningen alene trenger vedlikehold for 5 millioner kroner. Og den er så verdifull at den skal vedlikeholdes etter antikvariske prinsipper. Men det kan vi ikke gjøre med alle bygningene våre i framtida.

Konservator Jorunn E. Gunnestad leder prioriteringsprosjekt

MÅ PRIORITERE: Konservator Jorunn E. Gunnestad leder prosjektet med hvilke bygg som skal prioriteres å ta vare på.

Foto: Torunn Myhre / NRK

Gunnestad leder et prosjekt som heter "Prioritering i bygningssamlingen". Det er det som etter hvert skal bli avgjørende for hvilke hus museet velger å bevare for framtida.

– Museene har stått med åpne armer og tatt imot alt vi har fått, men nå er vi nødt til å bli strengere. Vi er nødt til å velge noe framfor noe annet, med tanke på at det koster penger å holde det ved like, sier hun.

Forfall for milliarder

Gamle hus på museum forfaller

FORFALLER: Norske museer har 5000 gamle hus i sitt eie og forfallet er enormt.

Foto: Arvid Torsgard / NRK

Dette er tanker som får full støtte hos Kulturrådet.

– Norske museer må bli flinkere til å prioritere hva de skal samle på, sier Espen Hernes. Han leder museumsseksjonen i Kulturrådet.

Anno museum sin grundige registrering av tilstanden på husene viser at det vil koste i gjennomsnitt 500 000 pr. hus å sette de skikkelig i stand. Overføres det snittet til alle de 500 byggene som er i museenes eie blir totaltallet 2,5 milliarder.

– Ja her er det selvfølgelig enkelt å begynne å gange opp, men nå kjenner ikke godt nok til grunnlagsmaterialet fra Anno Museum. Det jeg kan si er at det er snakk om store tall, det er det ingen tvil om, sier Hernes.

– Vi vet at en stor del av de 500 bygningene ikke er tilstrekkelig registrert, og at mange museer har problemer med å sette de i stand.

Kulturrådet har opprettet en prosjektstilling som jobber nettopp med å finne løsninger og metoder for hvordan norske museer skal prioritere bygningssamlingene sine.

SISTE NYTT FRA HEDMARK OG OPPLAND

  • Snøras stenger veg Otta - Sel

    Fylkesveg 435 mellom Otta og Sel er stengt, etter et snøras. Hverken bebyggelse eller Dovrebanen er berørt. Raset er mellom 10 og 2o meter bredt. Ingen personer eller biler er berørt. Redningsmannskaper er på stedet.

  • Trafostasjon ødelagt i brann

    I Kongsvinger ble en trafostasjon ødelagt i en brann søndag kveld. Trafostasjonen ble helt ødelagt i brannen. og Eidsiva skal i dag undersøke hva som kan være årsaken til brannen.