Fylkesveg 33 er stengt etter ulykke

Det er meldt om en front mot front ulykke på fylkesveg 33 like nord for Feiring i Akershus, rett ved grensa til Oppland. Tre biler skal være involvert i ulykka, og skadeomfanget er foreløpig uvisst. Vegen er stengt.