Fylkesveg 33 er åpen igjen

Fylkesveg 33 nord for Feiring er åpen for trafikk igjen. Det var en front mot front kollisjon som gjorde at vegen var stengt. Ulykka skjedde helt nord i Akershus, rett ved grensa til Oppland.